2,8 mln zł zaplanował w tegorocznym budżecie Urząd Komunikacji Elektronicznej na organizację Ogólnoświatowego Sympozjum Regulatorów (GSR-13), jakie ma się odbyć w lipcu w Warszawie. Urząd szuka także wsparcie komercyjnych partnerów.

–  Trwa proces pozyskiwania wsparcia ze strony potencjalnych sponsorów i mecenasów wydarzenia, tak aby zminimalizować obciążenia finansowane ze środków publicznych oraz zagwarantować światowy poziom spotkania. Na tym etapie nie można w pełni oszacować kosztów GSR-13 z uwagi na trwające ustalenia programu przez ITU oraz rozmowy z potencjalnymi sponsorami i mecenasami wydarzenia – informuje UKE.

Urząd liczy na, zwykłe wedle jego słów w przypadku sympozjum ITU, wsparcie koncernów branży ICT. Łącznie UKE musi zgromadzić środki na pokrycie imprezy zaplanowanej na ok. 600 osób.

Pośród efektów, jakie ma dać organizacja tej imprezy UKE wymienia wzmocnienie międzynarodowej pozycji i wpływu oraz kreowanie wizerunku Polski, „jako silnego państwa, zorientowanego na nowoczesne technologie, innowacyjność,  liczącego się nie tylko w UE”, a ponadto na wzmocnienie naszego wpływu, na rynkowe i technologiczne debaty toczone w łonie ITU.