GUS zamówi mobilne terminale i usługi telekomunikacyjne za 46 milionów złotych

Główny Urząd Statystyczny ogłosił przetarg na dostawę terminali mobilnych potrzebnych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Publikacja: 20.04.2010 00:00

GUS łącznie potrzebuje 48 tys. terminali do dwóch spisów powszechnych: pierwszy w bieżącym, drugi w następnym roku. Wartość zamówienia GUS szacuje na ponad 46,5 mln zł. Terminale muszą być przystosowane do obsługi infrastruktury klucza publicznego i umożliwiać składanie bezpiecznego podpisu cyfrowego. Muszą być wyposażone w karty SIM, który zapewniają usługi głosowe i umożliwiają transfer danych w sieciach bezprzewodowych. Kontrakt przewiduje świadczenie tychże usług.

Przetarg prowadzony będzie w trybie negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia. Urząd argumentuje to faktem, że do rozpoczęcia działania systemu i szkoleń dla rachmistrzów postało 1,5 miesiąca. Urzędowi nie udało się rozstrzygnąć ogłoszonego w lutym przetargu, ponieważ na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna oferta z ceną o 20 mln zł wyższa od kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację kontraktu.

Uzasadnienie tryby przetargu na Dostawę, konfigurację, serwis terminali mobilnych wraz z usługą transmisji danych i głosu na potrzeby przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Na początku lutego 2010 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu ograniczonego przyspieszonego na dostawę terminali mobilnych wraz z usługami transmisji danych i głosu. W jego toku zostały złożone 4 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W terminie składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta. Mając na względzie bardzo dużą różnicę pomiędzy kwotą złożonej oferty, a kwotą jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – różnica przekracza 20 milionów złotych – Zamawiający nie miał możliwości udzielenia tego zamówienia.

W związku z tym przedmiotowe postępowanie zostało w dniu 30.3.2010 r. unieważnione w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zważywszy, że przedmiotowe zamówienie stanowiące jeden z głównych elementów Systemu Spisowego musi zostać dostarczone już za ok. półtora miesiąca, ze względu na konieczność rozpoczęcia szkoleń rachmistrzów obecnie konieczne jest pilne udzielenie przedmiotowego zamówienia. Biorąc pod uwagę fakt, iż sam czas realizacji pierwszego etapu zamówienia oceniany jest na co najmniej 5 – 6 tygodni (dostarczenie w pełni wyposażonych, skonfigurowanych i spersonalizowanych terminali na szkolenia rachmistrzów) niezbędne jest natychmiastowe udzielenie zamówienia. Jedynym trybem umożliwiającym realizację tego zamierzenia w przyjętym harmonogramie (opracowanym na podstawie założeń wynikających z ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.) jest tryb zamówienia z wolnej ręki, na mocy przepisu art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Zamawiający znalazł się aktualnie w wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po jego stronie, której nie mógł przewidzieć. O ile bowiem Zamawiający miał już od dawna świadomość faktu, iż będzie zobligowany do przeprowadzenia Spisów Powszechnych, o tyle kwestia przyjętej strategii realizacji Spisów Powszechnych oraz konkretne terminy wykonania poszczególnych obowiązków Spisowych określiły dopiero stosowne ustawy (przyjęte odpowiednio w czerwcu 2009 r. oraz marcu 2010 r.). Co więcej Zamawiający dokładając najwyższej staranności na potrzeby spisów próbnych poprzedzających PSR 2010 i NSP 2011 przygotował i wdrożył pilotażowe rozwiązanie informatyczne, które po jego pozytywnej weryfikacji w trakcie spisów próbnych ma zostać wykorzystane na potrzeby Spisów Powszechnych. Rozwiązanie to (oparte na aplikacji mobilnej i pracę rachmistrzów spisowych wykorzystujących terminale mobilne), oczywiście po odpowiedniej rozbudowie na potrzeby całego kraju, ma stanowić główny kanał zbierania informacji w trakcie Spisów. Aby przygotować to zamówienie Zamawiający musiał zebrać niezbędne doświadczenia wynikające z pracy Systemu w trakcie spisu próbnego poprzedzającego PSR 2010 r., który zakończył się w październiku 2009 r.

Wtedy też rozpoczęły się prace nad przygotowaniem specyfikacji zamówienia. Jednakże ze względu na fakt, iż środki finansowe na realizację tego zamówienia zostały postawione do dyspozycji GUS dopiero w końcu stycznia 2010 r. ogłoszenie postępowania stało się możliwe w lutym 2010 r. Postępowanie zostało jednak unieważnione. W opisanym stanie faktycznym, w którym Zamawiający dokładając najwyższej staranności podjął wszystkie możliwe działania dopuszczalne ustawą, aby udzielić przedmiotowego zamówienia w trybie konkurencyjnym wskazuje, iż nawet gdyby uznać, że sytuację taką można byłoby przewidzieć, to z całą pewnością nie miał możliwości podjęcia działań, które mogłyby jej zapobiec.

GUS łącznie potrzebuje 48 tys. terminali do dwóch spisów powszechnych: pierwszy w bieżącym, drugi w następnym roku. Wartość zamówienia GUS szacuje na ponad 46,5 mln zł. Terminale muszą być przystosowane do obsługi infrastruktury klucza publicznego i umożliwiać składanie bezpiecznego podpisu cyfrowego. Muszą być wyposażone w karty SIM, który zapewniają usługi głosowe i umożliwiają transfer danych w sieciach bezprzewodowych. Kontrakt przewiduje świadczenie tychże usług.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G