11 a nie 20 gmin zostanie wyjętych spod regulacji na rynku usług szerokopasmowych (rynek 5) w myśl ostatniej wersji projektu decyzji, jaką przedstawił Urząd Komunikacji Elektronicznej. Gminy te to: Bielawa, Lublin, Zielona Góra, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Warszawa, Białystok, Łomża, Braniewo, Elbląg, Olsztyn. W stosunku do poprzedniej wersji projektu z listy zniknęły Bydgoszcz, Kutno, Łódź, Olkusz, Dębica, Słupsk, Kielce, Gniezno, Czerwonak.

Na obszarach wymienionych wyżej 11 gmin – wedle analiz UKE – panuje wysoki stopień konkurencji opartej na infrastrukturze, co uzasadnia zdjęcie w tych obszarach części obowiązków regulacyjnych z Telekomunikacji Polskiej. W praktyce oznacza to zaprzestanie sprzedaży usług BSA operatorom alternatywnym, choć UKE zapewnia, że już eksploatowane linie BSA nie będą wyłączane. Operatorzy alternatywni będą mogli korzystać z LLU na pętlach miedzianych i dostępu do ciemnego włókna światłowodowego w ostatniej mili (kiedy TP wprowadzi taki produkt hurtowy).

Obszar pozostałych gmin w Polsce został podzielony na trzy grupy, a w każdym na TP ciążą inne obowiązki (co jednak nie oznacza rewolucji dla rynku hurtowego). Wbrew oczekiwaniom operatorów alternatywnych UKE podtrzymał zasadę analizy rynków geograficznych w oparciu o poziom gminy, a nie obszar zasięgu sieci z przełącznicy głównej TP. Sama TP dla odmiany popiera regulację, ale postulowała o wyjęcie spod regulacyjnego reżimu 33 gmin.