Coraz częściej pracownicy zabierają ze sobą swego tableta czy smartfonado pracy, a korzystanie z nich przy wypełnianiu swoich codziennych obowiązków nabiera znamion rutyny. Już dziś 60 proc. pracowników umysłowych korzysta z urządzeń przenośnych (np. laptop, smartfon, tablet) podczas realizacji zadań służbowych.  A 63 proc. firm przewiduje wzrost liczby posiadanych przez pracowników urządzeń, które zostaną przyłączone do sieci firmowe  – wynika z badań Cisco.

Autorzy badania prognozuję, że średnia liczba przyłączonych do firmowej sieci urządzeń przypadająca na jednego pracownika umysłowego wzrośnie z 2,3 w roku 2012 do 2,8 w roku 2014 (co oznacza, wzrost o 22 proc.). To przełoży się na wydatki działów IT na inicjatywy związane z urządzeniami przenośnymi, które w 2014 roku pochłoną 23 proc. ich budżetów, w porównaniu z 18 proc. w roku 2012 (wzrost o 28 proc.).

Badanie pokazuje, że firmy coraz częściej akceptują (89 proc. badanych firm dopuszcza taka możliwość) wykorzystywanie przez pracowników prywatnych urządzeń przenośnych do zadań służbowych.  Tylko 11 proc. firm kategorycznie nie zgadza się na prywatne urządzenia pracownicze. Przy czym 71 proc. firm zapewnia wsparcie IT dla wybranych lub wszystkich urządzeń posiadanych przez pracownika.

Badanie zostało przeprowadzone w pierwszej połowie 2012 roku i obejmowało prawie 4,9 tys. menadżerów branży IT z 9 krajów (Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Meksyk, Rosja, Wielka Brytania oraz USA), reprezentujących 18 różnych gałęzi przemysłu.