Zakład Ubezpieczeń Społecznych wybrał ofertę PTK Centertel w przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego.

Z usług korzystało będzie 5 tys. pracowników instytucji. Kontrakt obejmuje również  dostawę do 5160 aparatów komórkowych i do 2 tys. modemów bezprzewodowych. Wartość kontrakt ustalono na 3,08 mln zł brutto. Będzie obowiązywał dwa lata.

Przetarg miał charakter otwarty. Budżet przygotowany przez ZUS miał wartość 4 mln zł brutto. W konkursie wpłynęły łącznie dwie oferty. Oprócz PTK o zlecenie zabiegał też Polkomtel, którego oferta miała wartość 3,93 mln zł brutto. Jedynym kryterium wyboru zwycięscy przetargu była cena.