Włoski rząd chce zainwestować 800 mln euro w powszechny dostęp do Internetu dla wszystkich Włochów. Fundusze mają pochodzić z budżetu państwa i od prywatnych inwestorów. Jak zapowiedział minister administracji Renato Brunetta, projekt zakłada udostępnienie, już w 2010 r., wszystkim obywatelom łączy szerokopasmowych o przepływności 2 Mb/s (szybkość pobierania danych). Włoskie władze mają zatwierdzić projekt do listopada.

Także Wielka Brytania uznała dostęp do szybkiego Internetu za jeden z warunków rozwoju gospodarczego. W ubiegłym tygodniu brytyjski rząd rozpoczął konsultacje w sprawie maksymalnie efektywnego wykorzystania tamtejszych częstotliwości radiowych dla zapewnienia mobilnego dostępu do broadbandu i 3G. Projekt w szczególności skupia się na pokryciu zasięgiem mobilnego boradbandu obszarów nie pokrytych dziś zasięgiem operatorów komórkowych, które wyliczono w raporcie Digital Britain. Dla potrzeb rządowego projektu ma zostać uwolnione pasmo 800 MHz oraz 2,6 GHz. W pierwszej połowie 2010 r. ma zostać zorganizowany przetarg na oba pasma. Rozważane jest także zorganizowanie oddzielnego przetargu na pasmo 2,6 Ghz, które ma zostać wykorzystane do usług WiMAX.

Jak powiedział Stephen Timms, minister odpowiedzialny za plan „Digital Britain” (zakładający m.in. zapewnienie Brytyjczykom powszechnego dostępu do łącz min. 2 Mb/s do 2012 r.), uwolnienie pasm i planowane inwestycje zwiększą penetrację usługami 3G do ok. 90 proc. powierzchni kraju, włączając w to obszary wiejskie, nie pokryte zasięgiem żadnego z brytyjskich operatorów. To nie koniec brytyjskich inicjatyw zmierzających do zwiększenia penetracji nowoczesnymi usługami telekomunikacyjnymi. Jednocześnie z rozwijaniem zasięgu 3G w Wielkiej Brytanii rozwija się konsorcjum promujące program walki z wykluczeniem cyfrowym „Digital Participation”, któremu przewodzi Ofcom, brytyjski regulator. Działalność konsorcjum będzie podobna do zadań, jakie narzucił sobie rząd Finlandii, ogłaszając kilka dni temu, że dostęp do szerokopasmowego Internetu (1 Mb/s) będzie od lipca 2010 r. prawem przysługującym każdemu obywatelowi. W 2015 r. „prawo do Internetu” będzie już dotyczyć łącz o przepływności 100 Mb/s.

[i]Masz pytanie: wyślij e-mail do autora: [mail=t.boguszewicz@rpkom.pl]Tomasz Boguszewicz[/mail][/i]