Największy w Polsce węzeł wymiany ruchu IP poinformował o przekroczeniu bariery 200 Gbps (2 lutego w godzinach wieczornych) przetransferowanego ruchu. W połowie 2010 r. firma zarządzająca węzłem informowała o przekroczeniu 100 Gbps.

– Rosną oferowane przez ISP przepustowości detalicznych łączy dostępowych, a abonenci w coraz większym stopniu mogą je wykorzystać. Czynnikiem napędzającym ruch IP w sieci są oczywiście aplikacje wideo. Kiedyś niskie parametry łączy zniechęcały do tych usług. Dzisiaj, dzięki wyższym przepustowością domowych łączy, działają coraz płynniej, co zachęca użytkowników do korzystania. Spirala się nakręca – mówi Sylwester Biernacki, prezes zarządu spółki operującej węzłem.

W PLIX ulokowanych jest obecnie siedem sieci CDN oraz dostawców treści: Google Global Cache, Akamai, ATM Software, Agora, TVP, Redefine i HBO. – Generowane przez nie wszystkie ruch rośnie znacząco – mówi Sylwester Biernacki.

Wedle jego słów PLIX jest dzisiaj przygotowany infrastrukturalnie na podwojenie ruchu. Węzeł działa na czterech głównych przełącznikach szkieletowych, pomiędzy którymi zestawione są połączenia 40 Gb/s. – Takie urządzenie kosztuje ok. 30 tys. dolarów, więc potencjalnie zwiększenie wydajności węzła, to dla nas poważna inwestycja. Na razie nie ma jednak takiej potrzeby. Dzisiaj dokupujemy w zasadzie tylko przełączniki, za pomocą których dołączamy do węzła nowych uczestników – mówi szef operatora węzła.

Z PLIX korzysta obecnie 204 uczestników.