W ramach inicjatywy Huawei TECH4ALL, Białowieski Park Narodowy, startup Rainforest Connection (RFCx) i Huawei wdrożyły system monitoringu akustycznego składający się z 70 urządzeń offline o nazwie AudioMoth Edge oraz 3 urządzeń Guardian. Czujniki akustyczne rejestrują odgłosy przyrody, w tym wokalizacje różnych gatunków. Zebrane dane są następnie przesyłane do platformy chmurowej w celu analizy przez sztuczną inteligencję.

Urządzenia AudioMoth Edge to zaawansowane rejestratory dźwięku o pełnym spektrum, które wychwytują zarówno częstotliwości słyszalne, jak i ultradźwiękowe, które są automatycznie zapisywane na kartach SD w formie nieskompresowanej. Urządzenia Guardian, w pełni zasilane energią słoneczną, mają wbudowane mikro-odbiorniki i anteny do przesyłania danych audio do chmury za pośrednictwem sieci GSM, co pozwala na monitorowanie aktywności dzikich zwierząt w czasie rzeczywistym. Połączone technologie tworzą inteligentny system, który umożliwia znacznie efektywniejszą ochronę unikalnych obszarów przyrodniczych, takich jak Puszcza Białowieska znajdująca się na liście UNESCO.

To jeden z ostatnich w Europie lasów naturalnych, na którego terenie działalność człowieka była bardzo ograniczona, więc zachował on w wielu miejscach cechy lasu pierwotnego. 

- W ciągu kilkunastu miesięcy powstanie raport, który posłuży do zaprojektowania skutecznych i precyzyjnych działań ochronnych rzadkich gatunków – komentuje Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.