Firma opracował chatbota, który ma w sposób automatyczny i inteligentny, bez udziału człowieka, komunikować się z kandydatami do pracy w Agencji Wywiadu. To innowacyjne rozwiązanie rozszerzone będzie też o moduł testów.

Bot Agencji Wywiadu (AW) ma odpowiadać na pytania osób zainteresowanych podjęciem pracy w tej instytucji. - Chatbot projektowany dla AW będzie unikalnym narzędziem, bo stworzonym w ścisłej współpracy i zgodnie z oczekiwaniami tej agencji. Wykorzystamy w nim nasze autorskie oprogramowanie, które umożliwia tworzenie botów dziedzinowych i automatyzację procesów bez konieczności długotrwałych wdrożeń. Stworzoną w ramach platformy bazę wiedzy zasilimy informacjami rekrutacyjnymi otrzymanymi od AW - wyjaśnia Krzysztof Sobczak, prezes Emplocity.

Polski bot ma informować kandydatów np. o czasie trwania rekrutacji, liczbie etapów, sposobach aplikowania, czy o wymaganiach formalnych, ale też o godzinach pracy w Agencji Wywiadu, na nawet o panującej tam atmosferze, czy obowiązującym dress code.

Czytaj więcej

Eksperci zaskoczeni. Człowiek przez telefon wciąż wygrywa z botem

Bot Agencji Wywiadu ma ponadto przybliżać zainteresowanym zalety pracy w AW, jak i prowadzić wstępne sprawdzenie kandydatów. O co dokładnie chodzi? Każdy kandydat, który zostanie zaproszony na pierwszy etap rekrutacji do Agencji Wywiadu w trakcie spotkania rozwiązuje szereg zadań i testów. Chcąc im ułatwić przygotowanie do tego etapu, AW zdecydowała się na udostępnienie w chatbocie krótkiego, próbnego testu wiedzy ogólnej. Rozwiązując taki test kandydat poznaje przykładowe pytania i dowiaduje się, jakie obszary i zagadnienia powinien powtórzyć przed spotkaniem rekrutacyjnym.

Chatbot zostanie zamieszczony na stronie www agencji w formie tzw. widgetu. Dla użytkowników ma być dostępny przez całą dobę.