Podczas wykładu w National College of Ireland Panetta wskazał również, że EBC pracuje nad powszechnym wprowadzeniem cyfrowego euro już w 2026 r. Najpierw jednak będzie ono testowane przez 3 lata w krajach ze strefy euro.

Członek zarządu EBC zaznaczył, że wprowadzenie cyfrowego euro to krok wyprzedzający, który ma uratować państwowe waluty przed marginalizacją, czego najlepszym przykładem jest fakt, że obecnie tylko 20 proc gotówki jest wykorzystywane do płatności, podczas gdy 15 lat temu, płatności gotówkowe stanowiły 35 proc. wszystkich transakcji.

- Zadbamy o to, by gotówka pozostała dostępna. Ale jeśli obecny trend się utrzyma, możemy stanąć w obliczu przyszłości, w której gotówka straci swoją centralną rolę i zdolność do zapewnienia skutecznej opoki. Konsumenci zwrócą się bowiem ku cyfrowym środkom płatniczym. – wskazał włoski ekonomista.

Wskazał również na przewagę państwowych cyfrowych walut nad kryptowalutami, za którymi nie stoi żaden gwarant w postaci gospodarki.

- Pewność, że "jedno euro to jedno euro", niezależnie od formy, jaką przyjmie, opiera się na naszej zdolności do zamiany, według wartości nominalnej, pieniędzy prywatnych - takich jak środki zgromadzone na lokatach bankowych lub w portfelach cyfrowych - na pieniądze publiczne, które są najbezpieczniejszą dostępną formą pieniądza – wskazał włoski ekonomista i dodał: Ta możliwość konwersji wzmacnia zaufanie do różnych form pieniądza prywatnego wykorzystywanego do płatności w euro, zapewniając sprawne funkcjonowanie systemu płatniczego.