Ideą konkursu, którego zwieńczeniem była gala 17 września, było upowszechnianie wiedzy na temat Funduszy Norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski. Była to jednocześnie szansa dla dzieci i młodzieży na zdobywanie i podnoszenie kompetencji cyfrowych.

– Gratuluję wam chęci, aby wziąć udział w konkursie „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” oraz tego, że przełożyło się to na wspaniałe nagrody – powiedział Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Deszcz nagród

Zadaniem uczestników było przygotowanie innowacyjnych i kreatywnych prac plastycznych, wykonanych techniką cyfrową, poświęconych Funduszom Norweskim i EOG oraz ich państwom - darczyńcom. Konkurs ruszył 20 stycznia 2021 r. Prace można było zgłaszać do 31 marca. Wpłynęło ich ponad dwa tysiące. Przedstawiciele kapituły zgodnie twierdzą, że poziom nadesłanych projektów był bardzo wysoki.

Wyróżniona praca V Liceum Ogólnokształcące  im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

Wyróżniona praca V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

NASK

29 czerwca ogłoszono pierwsze wyniki konkursu: przedstawiono sto zwycięskich drużyn, które wygrały pracownie multimedialne dla swoich szkół. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem oraz wysokim poziomem prac organizatorzy postanowili przyznać jeszcze dziewięć dodatkowych nagród głównych oraz czterdzieści sześć wyróżnień. Dodatkowych laureatów ogłoszono 31 sierpnia, a 17 września odbyła się transmisja z gali kończącej konkurs. W związku z pandemią galę zaplanowano w wersji hybrydowej. Stacjonarnie odbyła się w Łodzi – w zabytkowej elektrociepłowni EC1.

Jedna  z nagrodzonych prac wykonana przez drużynę „Zielona  przyszłość”  ze Szkoły Podstawowej  nr 1

Jedna z nagrodzonych prac wykonana przez drużynę „Zielona przyszłość” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku

NASK

Uczestnicy konkursu wykorzystywali różne narzędzia cyfrowe. Ponad połowę stanowiły filmy lub animacje. Autorami prac byli zarówno uczniowie klas młodszych (klasy 1–3), jak i starszych (klasy 4–6 i 7–8) oraz reprezentanci szkół średnich.

Organizatorem konkursu jest NASK Państwowy Instytut Badawczy działający na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Patronat honorowy nad projektem objęły Ambasada Królestwa Norwegii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W skład kapituły konkursu wchodzili przedstawiciele NASK, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce.

Wsparcie z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu

Polska podpisała umowy międzyrządowe w sprawie trzeciej edycji Funduszy Norweskich i EOG w grudniu 2017 r., otrzymując na ich mocy ponad 809 mln euro (z łącznej puli ponad 2,8 mld euro). Z pieniędzy tych finansowane są projekty z dziedziny ochrony środowiska, edukacji, innowacji czy kultury. Fundusze Norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej. Aktualnie odbiorcami Funduszy Norweskich i EOG jest piętnaście krajów europejskich, w tym Polska. Głównym celem Funduszy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami - darczyńcami a państwem - beneficjentem.

Za koordynację wdrażania Funduszy Norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące rolę Krajowego Punktu Kontaktowego dla Funduszy Norweskich i EOG.

Planeta w potrzebie

Najwięcej nadesłanych prac w konkursie dotyczyło zmian klimatycznych i środowiska. Jak podkreśla Anders H. Eide, ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, to wskazuje na rosnącą świadomość i zapotrzebowanie wśród młodzieży na podejmowanie bardziej ukierunkowanych działań na rzecz klimatu. Inwestycja w edukację na rzecz środowiska jest kluczowa, biorąc pod uwagę chociażby niepokojące wnioski płynące z najnowszego raportu ONZ ws. klimatu. Sekretarz generalny ONZ António Guterres nazwał go czerwonym alertem dla ludzkości.

Eksperci zgodnie twierdzą, że świat jest niebezpiecznie blisko nieodwracalnych zmian klimatycznych wywołanych działalnością człowieka i trzeba jak najszybciej podejmować konkretne kroki. Ich podstawą powinna być m.in. zielona transformacja, postawienie na nowe technologie, edukację, racjonalne podejście do zasobów planety oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego. Takie konkursy jak „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” wpisują się w ten scenariusz, podnosząc świadomość młodego pokolenia.

Materiał powstał we współpracy z NASK

OPINIE

Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Konkurs „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie” miał za zadanie promować Fundusze Norweskie i EOG oraz podnosić umiejętności cyfrowe polskich uczniów. Jeden z tych celów już zrealizowaliśmy. Informacja o Funduszach Norweskich i EOG trafiła do szkół w całej Polsce. Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania, wpłynęło do nas ponad 2 tysiące prac. Nie mieliśmy łatwego zadania, ale udało nam się wyłonić 109 szkół, które już niebawem będą cieszyć się nowymi pracowniami multimedialnymi oraz 46 szkół, które otrzymają nagrodę w ramach wyróżnienia.

Anders H. Eide, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce

Głównym celem konkursu „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” było zwiększenie umiejętności cyfrowych wśród polskiej młodzieży oraz promocja Funduszy Norweskich i EOG. Bardzo się cieszę z licznego udziału w konkursie. Tym bardziej cieszy fakt, że największe zainteresowanie i najwięcej nadesłanych prac dotyczyło zmian klimatycznych i środowiska. To temat bliski mojemu sercu i priorytet w pracy ambasady. Wierzę, że coraz większa liczba uczniów, nauczycieli i rodziców obserwuje poważne wyzwania związane ze zmianą klimatu i utratą bioróżnorodności. Widzimy rosnące zapotrzebowanie wśród młodzieży w Polsce, Norwegii i na świecie na podejmowanie bardziej ukierunkowanych działań na rzecz klimatu, aby zabezpieczyć swoją przyszłość. Dlatego powinniśmy inwestować w edukację na rzecz środowiska i klimatu. To pozwoli młodym pokoleniom zbudować solidną wiedzę i świadomie angażować się w zagadnienie, które dotyczy nas wszystkich.

dr Agnieszka Wrońska, NASK, członek kapituły konkursowej

Nadesłane prace konkursowe były ciekawe i zróżnicowane. Warto podkreślić, że kompetencje cyfrowe były indywidualne, niezależne od wieku uczestników konkursu. Wspaniałe, na wysokim poziomie prace były zarówno wśród uczniów młodszych klas, jak i starszych oraz uczniów szkół średnich. Uczestnicy konkursu wykorzystywali różne narzędzia cyfrowe. Przygotowali prezentacje, animacje, filmy, gry interaktywne, propozycje stron internetowych. W dobie pandemii, która tak bardzo utrudniła relacje rówieśnicze, ta inicjatywa pozwoliła nie tylko na przygotowanie tematycznych prac w technikach cyfrowych, ale też zachęcała uczniów i nauczycieli do pracy projektowej bazującej na współpracy i interakcji, również z wykorzystaniem metod i narzędzi pracy na odległość. Efekty tej pracy były na bardzo wysokim poziomie, a kapituła miała naprawdę trudne zadanie,

aby wyłonić stu laureatów. Z tym większą radością przyjęliśmy informację o tym, że organizatorzy konkursu podjęli decyzję o przyznaniu dziewięciu dodatkowych nagród głównych oraz 46 wyróżnień.

Magdalena Braniewska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, członek kapituły Konkursu

Poziom prac zarówno merytoryczny, jak i cyfrowy wskazuje na wielki wysiłek i zaangażowanie uczestników konkursu. Widać, że bardzo wnikliwie zgłębili oni zagadnienia związane z Funduszami Norweskimi i EOG. Wiele prac zawierało ciekawostki historyczne, geograficzne czy kulturowe związane z państwami-darczyńcami. Konkurs pozwolił szerzej otworzyć oczy młodych ludzi na świat.

Wojciech Pawlak, dyrektor NASK

Odzew przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. W trudnym czasie zdalnej nauki i utrudnionych kontaktów przesłano blisko 2400 prac. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością tematyki Funduszy Norweskich i EOG, ale również wysokimi kompetencjami i umiejętnościami cyfrowymi. Różnorodne techniki cyfrowe i sprawność w posługiwaniu się narzędziami cyfrowymi potwierdziły ogromny potencjał dzieci i młodzieży w sferze nowych technologii. Bardzo nas to cieszy, ponieważ NASK od wielu lat dokłada wszelkich starań, by podnosić poziom kompetencji cyfrowych Polaków. Działamy na różnych polach – od podłączania szkół do szybkiego internetu w ramach programu OSE, przez edukację nauczycieli, rodziców i uczniów w Akademii NASK, aż po działania CSIRT NASK z obszaru cyberbezpieczeństwa, w którym działa m.in. CERT Polska i Dyżurnet.pl. Z tym większą satysfakcją patrzyliśmy na napływające kolejne setki prac, które jasno pokazywały, że cyfrowy rozwój społeczeństwa, a zwłaszcza młodych ludzi, jest lawinowy. Cieszymy się, że nagrody przyznane w konkursie wpłyną na dalszy rozwój cyfrowych kompetencji uczniów. Dziękuję jednocześnie Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej za powierzenie NASK zadania organizacji tej wyjątkowej inicjatywy.

Artykuł powstał we współpracy z NASK