Sztuczna inteligencja to przełom jak wynalezienie komputera

AI może znacznie podnieść wydajność i produktywność fabryk. Pomaga ograniczyć liczbę odrzutów, zwiększyć zakres użycia maszyn i zoptymalizować procesy produkcyjne – mówi Tanja Rückert, członkini globalnego zarządu Grupy Bosch.

Publikacja: 19.12.2023 07:56

Sztuczna inteligencja to przełom jak wynalezienie komputera

Foto: mat. pras.

Co zmieniło w światowym biznesie pojawienie się generatywnej sztucznej inteligencji?

Generatywną sztuczną inteligencję porównałabym do wynalezienia komputera. To przełom, który wpłynie na transformację wielu sektorów i naszego postrzegania kluczowych kwestii w biznesie i życiu codziennym. Jesteśmy świadkami ogromnego postępu technologicznego. W przyszłości specjaliści spoza branży IT będą w stanie pobierać informacje nawet ze złożonych baz danych przy pomocy języka naturalnego. Ponieważ specjalistyczna wiedza nie będzie już tak niezbędna, szersze grono osób zyska dostęp do systemów informatycznych. A to w efekcie przyspieszy transformację cyfrową.

Tym, co zapewnia modelom generatywnej AI szczególną wydajność, jest trening na ogromnych ilościach danych. Ich zakres i objętość umożliwiają modelom podstawowym podsumowanie złożonych treści w przystępny sposób czy tłumaczenie na różne języki. Chcieliśmy wykorzystać ten potencjał – z korzyścią zarówno dla naszych klientów, jak i współpracowników. Specjaliści od sztucznej inteligencji w Bosch pracują obecnie nad przeszło 80 konkretnymi zastosowaniami tej technologii. Są to na przykład wydajne boty tekstowe i głosowe, zdolne wspierać serwisantów lub komunikować się z odbiorcami końcowymi czy narzędzia do wyjaśniania, upraszczania i poprawy kodu oprogramowania, które wykrywają błędy, zagrożenia bezpieczeństwa i naruszenia przepisów.

Czy AI można zastosować w przemyśle? Co to daje?

Zastosowanie sztucznej inteligencji w przemyśle i produkcji to nasz priorytet. AI może znacznie podnieść wydajność i produktywność fabryk. Pomaga ograniczyć liczbę odrzutów, zwiększyć zakres użycia maszyn i zoptymalizować procesy produkcyjne – możliwości rozwiązań na bazie AI w tym obszarze są liczne. Dla przykładu: w produkcji czujników sztuczna inteligencja ułatwia wykrywanie nieprawidłowości. Inteligentny system przetwarzania obrazów pozwala zautomatyzować kontrolę optyczną półprzewodników, a tym samym wykluczyć ewentualne błędy. To rozwiązanie wykorzystuje też zakład produkcji komponentów do układów hamulcowych Bosch w Mirkowie koło Wrocławia, w którym nasi koledzy opracowali wiele zastosowań AI w obszarze wykrywania nieprawidłowości. W przypadku elementów układów hamulcowych przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Czytaj więcej

Europa wyrasta na lidera w sztucznej inteligencji. O tych firmach będzie głośno

Nasze hasło przewodnie to „Invented for life”. To oznacza między innymi wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do podnoszenia jakości życia i odpowiedzialnego działania dla dobra ludzi.

Co ma dać firmie i jej pracownikom narzędzie BoschGPT, które wprowadziliście? Czym się różni od innych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, jak np. ChatGPT czy Bard?

Nasza wewnętrzna wyszukiwarka oparta na sztucznej inteligencji będzie służyć głównie jako narzędzie upraszczające procesy wewnętrzne. Ma ułatwiać obsługę systemów informatycznych i zapytań o dane produkcyjne – także pracownikom, którzy nie znają zaawansowanych systemów i programów komputerowych.

W tej chwili wygląda to następująco: w wewnętrzną wyszukiwarkę wpisujemy interesujące nas hasło, po czym otrzymujemy listę linków, z których mamy wyodrębnić informacje i samodzielnie ułożyć odpowiedź. Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji proces ten mógłby stać się łatwiejszy i bardziej funkcjonalny. To pozwoli zaoszczędzić czas i korzystać z wyszukiwarek w efektywniejszy sposób.

Model AI stanie się także ważnym narzędziem dla specjalistów IT. Pracownicy będą mogli zwrócić się do chatbota, który w każdej chwili odpowie na ich pytania i podpowie, jak usprawnić konkretne procesy.

Czy AI jest w stanie zwiększyć innowacyjność firm? W jaki sposób?

Jestem o tym przekonana. AI stymuluje rozwój firm, tworząc liczne możliwości na każdym etapie powstawania nowych technologii – od prognozy i oceny trendów po optymalizację procesów i kosztów. Zdecydowanie wpływa na innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw na całym świecie. Sztuczna inteligencja to, obok łączności (ang. connectivity), kluczowa technologia i motor postępu naszego społeczeństwa.

Z myślą o naszych klientach i pracownikach dążymy do wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji. Przykładem zastosowania są m.in. boty tekstowe (chatboty) i głosowe (voiceboty), które będą wspierać serwisantów czy komunikować się z odbiorcami końcowymi.

Czy AI jest zagrożeniem dla miejsc pracy?

W naszej opinii sztuczna inteligencja powstała, aby wspierać ludzi, a nie ich zastąpić – powinna nam służyć i przynosić korzyści. To przekonanie leży u podstaw naszego kodeksu etycznego AI, który stanowi zbiór wytycznych dla wszystkich pracowników rozwijających tę technologię i posługujących się nią. Chcemy, aby ludzie mieli zaufanie do naszych produktów.

Sztuczna inteligencja może wesprzeć ludzi w powtarzalnych, monotonnych zadaniach i zapewnić im przestrzeń do rozwoju przy projektach o bardziej strategicznym i twórczym charakterze. Jeśli więc pytanie brzmi „Czy AI będzie kształtować rynek pracy?”, odpowiedzią musi być „tak”. Jednak moim zdaniem jej wpływ będzie w znacznej mierze pozytywny.

Trwa międzynarodowa debata na temat uregulowania sztucznej inteligencji i zagrożeń z nią związanych. Czy AI należałoby uregulować, czy zostawić to rynkowi?

To bardzo aktualne i uzasadnione pytanie. Obecnie w wielu krajach na całym świecie trwa dyskusja na ten temat. W ramach swojej strategii transformacji cyfrowej Unia Europejska dąży do uchwalenia przepisów dot. sztucznej inteligencji, które pozwoliłyby stworzyć lepsze warunki do rozwoju i wykorzystania tej innowacyjnej technologii.

Postęp technologiczny przyspiesza i wpływa na wiele obszarów życia i biznesu. Zdajemy sobie sprawę z konieczności oceny skutków prawnych i społecznych sztucznej inteligencji. Jedno jest pewne: AI przetrwa tylko wtedy, gdy zdobędzie zaufanie ludzi. W Bosch popieramy podstawowe założenia unijnego aktu w sprawie sztucznej inteligencji (eng. Artificial Intelligence Act). Ważne, aby zbiór przepisów określał ramy, w których możliwy będzie dalszy postęp technologiczny, a jednocześnie konkurencyjność Europy w tym kluczowym obszarze nie zostanie zagrożona. W szczególności w odniesieniu do generatywnej sztucznej inteligencji należy zagwarantować, że wymagania pozostaną jasne i możliwe do spełnienia.

Celem naszej firmy jest tworzenie produktów opartych na sztucznej inteligencji, którym można ufać. Chcemy mieć wpływ na funkcjonowanie i wykorzystanie sztucznej inteligencji, dlatego określiliśmy normy dotyczące kierunku jej rozwoju we własnym kodeksie etycznym. Jestem przekonana, że wdrażając tę technologię w sposób odpowiedzialny, zdobędziemy zaufanie ludzi.

Jaka jest rola polskiego centrum kompetencyjnego IT, także w dziedzinie AI?

W Polsce Bosch otworzył jedno ze swoich kluczowych centrów kompetencji IT – mamy tam już ponad 1200 ekspertów IT, którzy pracują nad wieloma projektami i narzędziami dla całego naszego ekosystemu. Wykorzystują oni modele sztucznej inteligencji i samodzielnie tworzą systemy na jej podstawie. W ramach jednego z projektów powstają tak zwani wirtualni agenci, którzy rozumieją zapytania i potrafią zebrać potrzebne informacje, aby stworzyć odpowiedzi. W tym celu korzystają z modeli językowych (LLM) i ulepszając te już istniejące, trafniej interpretują zapytania użytkownika. W rezultacie powstaje uniwersalna, inteligentna platforma konwersacyjna dostępna na całym świecie. Ponadto eksperci z Polski aktywnie uczestniczą w tworzeniu narzędzia do wyszukiwania kontekstowego, zwracając szczególną uwagę na zdolność interakcji z wyszukiwarką w języku naturalnym. Kolejnym przykładem rozwiązania Boscha, opracowanego i obsługiwanego w Polsce, jest Cognitive Data Processor. To produkt, który rozpoznaje i automatycznie wyodrębnia dane z różnego rodzaju dokumentów, tym samym przyczyniając się do zautomatyzowania ich obiegu.

Jakie znaczenie mają patenty we współczesnym biznesie?

W ciągu ostatnich pięciu lat zgłosiliśmy przeszło tysiąc wynalazków w obszarze AI. Tym samym należymy do europejskiej czołówki, jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków patentowych w tym obszarze. To potwierdzenie ogromnej innowacyjności naszej firmy. Wybór zgłoszonych wynalazków podyktowany jest ich perspektywami i stanowi odzwierciedlenie kwestii gospodarczo-strategicznych. Patenty mają przede wszystkim pomóc w zabezpieczeniu strategii innowacji. Chcę podkreślić, że wnioski patentowe składane przez Bosch co do zasady dotyczą wszystkich obszarów, w których firma prowadzi prace badawczo-rozwojowe. Do ważnych zagadnień z perspektyw sektora motoryzacyjnego należą systemy wspomagania kierowcy oraz elektromobilność.

Jakie są plany firmy odnośnie do robotyzacji oraz innych nowych technologii? Które mają najlepszą przyszłość?

Zacznę od tego, że walka ze zmianami klimatu powoduje zawirowania w biznesie i społeczeństwie, a jednocześnie przyspiesza postęp technologiczny. Transformacja technologiczna stwarza możliwości rozwoju, które chcemy wykorzystać zarówno w dotychczasowej działalności, jak i powiązanych z nią czy całkiem nowych obszarach. Uważam, że technologia może pomóc w walce ze zmianami klimatu. Nasza filozofia „Technologia bliżej nas” doskonale wpisuje się w ten kontekst – nie tylko jeśli chodzi o wyraźne tendencje w kierunku elektryfikacji, automatyzacji i cyfryzacji, ale także coraz częściej w związku z oprogramowaniem i sztuczną inteligencją.

Do końca 2025 roku zainwestujemy 10 mld euro w cyfryzację i łączność. Dwie trzecie tej kwoty przeznaczymy na opracowanie i rozwój nowych technologii, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój, mobilność i Przemysł 4.0. Inwestujemy w digitalizację naszej działalności, a także w naszych pracowników – którzy są kluczem do cyfrowych innowacji. Bosch opracowuje produkty odpowiadające potrzebom klientów – w tym celu wykorzystujemy tak zwaną sztuczną inteligencję rzeczy (AIoT). Do końca 2023 roku wszystkie nasze produkty będą wyposażone w sztuczną inteligencję lub będą opracowywane albo produkowane z jej użyciem.

Opinie i komentarze
Odpowiedzialne innowacje: Czy sztuczna inteligencja może zastąpić psychoterapeutów?
Opinie i komentarze
Odpowiedzialne projektowanie produktów cyfrowych – granica pomiędzy zaangażowaniem a uzależnieniem
Opinie i komentarze
Mariusz Busiło: Wady projektu ustawy o KSC
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Opinie i komentarze
Deszcze niespokojne w polskiej cyber-wsi
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży