UPC Polska ma już 437,8 tys. klientów szerokopasmowego Internetu, 168,6 abonentów usług telefonicznych i ponad 200 tys. klientów telewizji cyfrowej – podała spółka. W trzecim kwartale segmentem, w której spółce najszybciej przybywało klientów, była telewizja cyfrowa. We wrześniu UPC wprowadziła na rynek najszybsze komercyjnie dostępne dla klientów indywidualnych łącza szerokopasmowe „Fiber Power” o przepływności do 120 Mb/s.