Parkiet

W 2010 roku przychody branży będą podobne
Urszula Zielińska, rozmowa z prezesem Polskiej Telefonii Cyfrowej Klausem Hartmannem

Polska nie jest już atrakcyjna dla inwestorów lokujących w akcje firm telekomunikacyjnych – uważa Klaus Hartmann, prezes Polskiej Telefonii Cyfrowej. Jego zdaniem przychody sieci komórkowych w 2010 roku będą podobne jak w 2009 roku, a inwestycje nie wzrosną. Pytany o rozwój usług telefonii stacjonarnej odpowiada, że jednym z większych ryzyk związanych z tym biznesem z punktu widzenia operatora sieci Era są zamrożone na trzy lata stawki usług hurtowych. Era jest gotowa obniżać ceny dostępu do Internetu – zapewnia prezes telekomunikacyjnej firmy.
http://archiwum.parkiet.com/artykul/664074_W_2010_roku_przychody_branzy_beda_podobne.html (dostęp płatny)