Po trzech pierwszych kwartałach 2009 r. grupa kapitałowa Telefonii Dialog odnotowała 8 mln zł zysku netto przy przychodach rzędu 389,2 mln zł. Rok wcześniej, po trzech kwartałach 2008 r. firma miała 21,8 mln zł straty.  Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 29,6 mln zł (rok wcześniej – 16,6 mln zł straty). Większość zysku operacyjnego – 13,7 mln zł – Dialog wypracował w trzecim kwartale. Poprawiła się także EBITDA spółki – za okres styczeń – wrzesień 2009 r. wyniosła 102 mln zł (w tym samym okresie 2008 r. – 70 mln zł).

Jak podsumował Arkadiusz Miszuk, pełniący obowiązki prezesa Dialogu, poprawę wyników osiągnięto dzięki zmniejszeniu kosztów firmy i zwiększeniu bazy klientów usług głosowych, dostępu do Internetu i usług TV. Na koniec września 2009 r. Dialog miał 465,2 tys. linii telefonicznych w sieci własnej oraz 239,8 linii WLR opartych o infrastrukturę TP. Liczba aktywnych łączy internetowych to 154,7 tys.

Tymczasem właściciel Dialogu, grupa KGHM, rozczarował swoich udziałowców. Koncern miał w trzecim kwartale 464,6 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Rok temu, w analogicznym okresie, suma ta wynosiła 791 mln zł. Zysk operacyjny KGHM zmniejszył się z 896 do 488 mln zł. Przychody firmy skurczyły się analogicznie z 3,08 do 2,9 mld zł.