Telekomunikacja Polska uruchomiła pod adresem www.blog.tp.pl korporacyjną sferę blogową, za pośrednictwem której kilkunastu pracowników operatora prowadzi działalność komunikacyjną z rynkiem. Przedsięwzięcie to stanowi rozszerzenie działającego od grudnia 2008 r. blogu rzecznik grupy TP Wojciecha Jabczyńskiego. Blog ten uzupełniony został o działa korporacyjny, sportowy i technologiczny (posty zamieszcza m.in. dyrektor ds. rozwoju produktów grupy TP Krzysztof Sieczkowski). Firmowy blog – biura prasowego – prowadzi obecnie również P4, operator sieci Play, który jako pierwszy pośród polskich operatorów wystartował z tego typu narzędziem komunikacyjnym. Podobne posunięcie rozważa również Polkomtel. Do uruchomienia przedsięwzięcia zbliżonego do TP szykuje się Netia.