Powiązana z grupą Zygmunta Solorza spółka Aero2, dysponent częstotliwości radiowych 900 MHz i 1800 MHz, zawarła ostateczne porozumienie z udziałowcami spółki Mobyland. Taką informację otrzymaliśmy od Andrzeja Voigta, prezesa i akcjonariusza AV Inwestor.

W lipcu br. Aero2 nabyło kontrolny pakiet udziałów od włoskiej Eutelii, ale z pominięciem AV Inwestor. Przez 4 miesiące spółka walczyła, aby również być stroną transakcji. Ostatecznie porozumiała się z Aero2 i sprzedała swoje udziały w Mobylandzie.

– Cena jest kompromisowa. Stanowi wypadkową sytuacji rynkowej, ale zadowala akcjonariuszy AV Inwestor – mówi Andrzej Voigt, nie chcąc zdradzić wartości porozumienia. W lipcu Aero2 zapłaciło Eutelii 13 mln euro za jej 99 proc. udziałów w Mobylandzie. Udziały AV Inwestor w operatorze – po kolejnych decyzja o podniesieniu kapitału – były wówczas już bardzo niewielkie. Mobyland ostatecznie zwrócił AV Inwestor pożyczki udzielone na rozwój projektu telekomunikacyjnego, które pierwotnie miały zostać skonwertowane na udziały.

Formalnie Mobyland świadczy już usługi telefonii komórkowej w Warszawie, ponieważ do komercyjnego startu zobowiązywały go warunki przydziału częstotliwości 1800 MHz. [link=http://mobyland.com/]Warunki na jakich oferuje usługi[/link] trudno jednak uznać za rynkowe.