Operator sieci Era we współpracy z MasterCard oraz Polbankiem rozpoczął emisję pierwszej karty co-brandowej, która obsługuje technologię zbliżeniową NFC (ang. near field communication) oraz system płatności PayPass. Operator proponuje abonentom przyklejanie nowej minikarty do telefonu komórkowego. Produkt stanowi uzupełenienie zwykłej karty kredytowej MasterCard, jaką Polbank emituje dla abonentów Ery. Minikartą dokonuje się płatności w ciężar rachunku karty kredytowej. Chociaż płatności zbliżeniowe mają stanowić zasadniczy element nowego, powszechnego systemu płatności mobilnych, to wspólny produkt Ery, Polbanku i MasterCardu nie ma z tym projektem nic wspólnego. „Duży” projekt, uwzględniający zdalne płatności, przeszedł fazę testów technicznych. Banki i operatorzy nie uzgodnili jednak jeszcze biznesowych warunków współpracy.