Tele-Polska Holding zakończyła publiczną ofertę akcji, która jest wstępem do debiutu spółki na alternatywnym rynku NewConnect. Inwestorzy zadeklarowali objęcie wszystkich oferowanych przez spółkę 400 tys. akcji. Wpływy z emisji wyniosły 720 tys. zł, co oznacza, że inwestorzy zdecydowali się zapłacić 1,8 zł za akcję. W komunikatach poprzedzających emisję spółka informowała, że planuje pozyskać z rynku do 1 mln zł. Aby osiągnąć górny zakres widełek wycena akcji musiałaby sięgnąć 2,5 zł.

Debiut na rynku NewConnect powinien nastąpić jeszcze w tym roku. Holding dysponuje infrastrukturą telekomunikacyjną, na którą składają się m.in. 24 punkty styku z siecią TP S.A. oraz własna sieć światłowodowa na terenie Warszawy, o długości 14 km. Specjalizuje się w operacjach na hurtowym rynku telekomunikacyjnym. Wedle danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej za 2008 r. e-Telko, spółka zależna holdingu, miało w w nim 3-proc. udział.