Według danych GfK wartość polskiego rynku subsydiowanych przez operatorów telefonów spadła w III kwartale o 16 proc. O 1 proc. wzrosła jednak w porównaniu do II kwartału bieżącego roku. W III kwartale niemal nie zmieniła się – w porównaniu do III kw. 2008 – liczba sprzedanych w tym czasie terminali (GfK nie podaje tej liczby), co oznacza znaczący spadek średniej ceny terminala na rynku. Powodem jest osłabienie w ubiegłym roku złotego, które zmusiło polskie sieci GSM do ograniczenia nominowanych w euro i dolarach wartości subsydiów. Według GfK segment smartfonów wciąż wykazuje wzrost sprzedaży, chociaż tempo tego wzrostu zaczyna wyhamowywać.