Włoski regulator wyróżnił dwa specyficzne rynki dzierżawy łączy. Pierwszy, pomiędzy dwoma punktami sieci narodowego operatora Telecom Italia, na którym stwierdził dominująca pozycję TI, i na którym chce zastosować komplet środków regulacyjnych. Drugi subrynek, to łącza, z jakich korzystają operatorzy sieci komórkowych do podłączania do szkieletu telekomunikacyjnego nadajników sieci GSM i UMTS/HSPA. Zdaniem AGCOM operatorzy komórkowi przyczyniają się do zwiększenia zasobu infrastrukturalnego Włoch i należy się powstrzymać od regulacji tego segmentu rynku.

Komisja zaaprobowała plan, ale z zaleceniem, aby obowiązywał tylko do czasu, kiedy operatorzy sieci mobilnych przezwyciężą problemy z rozwojem swoich sieci telekomunikacyjnych. Notyfikacja była tysięczną jaką wydała Komisja Europejska dla decyzji krajowych organów regulujących rynki telekomunikacyjne.

{loadposition artrek}