Od października br. regulator i Komisja dyskutowali, czy dostęp mobilny jest ekwiwalentny dla dostępu w sieciach DSL i telewizji kablowej. Według RTR tak, co oznaczałoby, że na detalicznym rynku dostępu do Internetu dla klientów indywidualnych w Austrii panuje efektywna konkurencja, co pozwoliłoby na poluźnienie regulacyjnych restrykcji.

Komisja zażądała dowodów dla tezy o substytucyjności tych trzech form dostępu, m.in. potwierdzenia, że każdy z nich komfortowo dla abonenta obsługuje takie aplikacje, jak zabezpieczone systemy bankowe, czy serwisy multimedialne. Komisja zaleciła jednak austriackiemu regulatorowi baczne obserwowanie rynku i wyraziła opinię, że w przyszłości wydajność radiowych sieci dostępowych może nie sprostać możliwościom stacjonarnych sieci NGA.