Organizacja opracowała swoje kalkulacje przyjmując koszt budowy jednej linii dostępowej (technologia VDSL lub FTTx) od 1,5 tys. dolarów do 2,5 tys. dolarów.

Źródłem oszczędności mają być nowoczesne aplikacje oparte na szybkich sieciach transmisji danych, usprawniających wewnętrzne procesy wewnątrz tych podmiotów gospodarczych, metody ich komunikacji z partnerami handlowymi oraz użytkownikami końcowymi.

Według OECD oszczędności jakie mogą poczynić narodowe gospodarki uzasadniają rządowe wsparcie budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych. To jest argument, który nie zawsze przemawia do prywatnych telekomów, których zarządy rozliczane są z wyniku finansowego i budowy wartości firmy dla akcjonariuszy, a dla których modernizacja i rozbudowa sieci często jest ekonomicznie nieopłacalna. Gdyby oszczędności okazały się niższe modelowo należało by zmniejszyć koszt budowy jednej linii, aby uzasadnić społeczne korzyści z budowy ogólnokrajowych sieci NGA.

[link=images/pliki/oecd_raport_budowa_sieci_09.12.2009.pdf]Raport OECD „Network developments in support of innovation and user needs” (.pdf)[/link]