Cyfra + rozpoczyna kampanię wizerunkową, w ramach której jej spoty reklamowe będą emitowane w kinach przed emisją filmu „Avatar” zrealizowanego w technice 3D Netia i Telekomunikacja Polska podpiszą jutro publicznie ramowe porozumienie o współpracy o 9.30 w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Polkomtel, operator sieci Plus, wprowadził do swojej oferty mobilnego dostępu do Internetu dodatkowe pakiety danych do pobrania w godzinach nocnych i porannych (24.00-9.00) Urząd Komunikacji Elektronicznej zaproponował metodologię testów „margin squeeze” i „price squeeze”, które umożliwią Telekomunikacji Polskiej oferowanie nowych usług dostępu do Internetu, które nie będą się przekładały automatycznie na nowe oferty BSA tańsze o 51 proc.