ATM poinformował, że Centrum Projektów Informatycznych MSWiA wybrało jego ofertę jako najkorzystniejszą w przetargu na „Budowę i wdrożenie ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego nr 112”. Giełdowa firma za realizację projektu żąda 490,2 mln zł. Pokonane zostały Comp i Sygnity, których oferty były minimalnie droższe. Zamówienie na OST 112 obejmuje: audyt sieci specjalnej POLWAN i opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę, instalację i konfigurację sprzętu oraz oprogramowania, szkolenia, migrację usług sieci POLWAN do OST 112, świadczenie usługi serwisu, zestawienie sieci OST 112 tj. dzierżawa łączy sieci OST 112 i zapewnienie transmisji danych w sieci OST112 do 2013 r. oraz usuwanie awarii łączy, usługi wsparcia technicznego typu „help desk” na rzecz administratorów i operatorów OST 112. Realizacja całości kontraktu przewidziana jest do 2016 r.

ATM może już świętować zdobycie największej umowy w swojej historii, ponieważ przetarg ze względu na bezpieczeństwa państwa nie odbywa się na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. To oznacza, że nawet ewentualne protesty nie wstrzymają realizacji zamówienia.

Przedstawiciele teleinformatycznej spółki nie chcą rozmawiać o szczegółach kontraktu. – Więcej informacji będziemy mogli podać po podpisaniu umowy co, mamy nadzieję, nastąpi w najbliższych tygodniach – mówi Tadeusz Czichon, wiceprezes ATM odpowiedzialny za finanse. Deklaruje, że realizacja projektu ruszy bezpośrednio po parafowaniu kontraktu. Tadeusz Czichon mówi, że pierwsze przychody z tytułu realizacji umowy pojawią się już w przyszłym roku. Nie chce zdradzać jak duże. Zasłania się tym, że znaczna część projektu objęta jest tajemnicą państwową. Nie wiadomo zatem w jak dużej części ATM bazował będzie na własnej sieci światłowodowej ATMAN co ma kluczowe znacznie dla wysokości  możliwych do wypracowania marż.