Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, przez najbliższe cztery lata będzie zapewniał usługi telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu dla samorządu Województwa Małopolskiego. Operator złożył ofertę o wartości 622 tys. zł i wygrał najniższą ceną. Najdroższa oferta złożona w przetargu miała wartość 896 tys. zł. Zamawiający tymczasem, ogłaszając przetarg, szacował wartośc kontraktu na 1,8 mln zł. Kontrakt obejmuje dostawę usług, telefonów i modemów także dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Urząd marszałkowski województwa małopolskiego [link=http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/F6AE45F6-6E01-43D4-B91F-B1C33427F246/609066/SIWZ.pdf]prowadzi obecnie również przetarg na dostawę usług telefonicznych i dostępowych[/link] dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dwuletni kontrakt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotyczy dostawy 14 aktywacji głosowych i data oraz 9 telefonów i jednego modemu internetowego.