Giełdowe Hawe poinformowało o możliwości związków kapitałowych ze Sferią, kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Według komunikatu Hawe akcjonariusze Sferii wyrazili wolę objęcia nowej emisji akcji Hawe w zamian za wniesionych aportem do tej spółki 100 proc. akcji Sferii. W efekcie Zygmunt Solorz przejąłby kontrolę nad giełdowym Hawe, którego spółką zależną stałaby się Sferia.

Hawe zajmuje się realizacją inwestycji telekomunikacyjnych. Kluczowy projekt spółki, to budowa dwóch własnych, ogólnopolskich ringów światłowodowych realizowany od 2004 r (przy okazji budowy ringów dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego).

Sferia świadczy detaliczne usługi telekomunikacyjne w sieci CDMA850, [link=index.php?option=com_content&view=article&id=776:zygmunt-solorz-poza-telekomunikacj-nie-interesuj-mnie-nowe-przedsiwzicia&catid=1:artykuy]ale jak deklaruje jej właściciel w przyszłości ma się zająć przede wszystkim inwestycjami infrastrukturalnymi[/link]. Sferia ma się koncentrować na rozwoju radiowej sieci telekomunikacyjnej HSPA, w której usługi sprzedawać będzie inna spółka kontrolowana przez Zygmunta Solorza – Cyfrowy Polsat. Będzie to podstawowa marka dla usługi telekomunikacyjnych grupy firm związanych z Polsatem.