AT Kearney stwierdza, że realizacja większości zapisów porozumienia odbywa się zgodnie z jego zapisami, choć „wyzwaniem” dla realizacji porozumienia jest obszar inwestycji. W nim między stronami występują różnice w definicji linii dostępowych, a TP realizuje porozumienie z UKE według swojego rozumienia tego pojęcia. Według AT Kearney może to stanowić podstawę zakwestionowania tych posunięć przez UKE. Jak napisali audytorzy, z powodu braku jednoznacznej interpretacji pojęć nie są w stanie ocenić stopnia realizacji deklaracji inwestycyjnej TP.

Cały raport AT Kearney można pobrać ze strony rpkom.pl [link=images/stories/raport_audytora_z_realizacji_porozumienia.pdf]tutaj.[/link]

{loadposition artrek}