Liczba abonentów usług VoIP wzrosła w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2009 r. o 15 proc.

Największym rynkiem VoIP na świecie są Stany Zjednoczone z 22 mln użytkowników. Po nich w rankingu Point-Topic plasuje się Japonia (21 mln), Francja (16 mln) i Niemcy (8 mln). Według raportu Point-Topic we Francji 38 proc. stacjonarnych telefonicznych linii opartych jest na technologii VoIP, a w Korei Południowej 18 proc. Implementacja technologii VoIP pozwala operatorom na obniżkę kosztów utrzymania usług głosowych, tym bardziej, im bardziej pozwala wyeliminować infrastrukturę sieci POTS.