W początkowym zamyśle planowane jako element przetargu na zakres „2,6 GHz” pasmo 15 MHz kanałów TDD zostanie rozdysponowane w oddzielnym przetargu.

Pasmo zostało przeznaczone „do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego w służbie ruchomej”. W praktyce mogłoby to oznaczać wykorzystanie technologii UMTS (zakres znajduje się pomiędzy obecnie eksploatowanymi zakresami UMTS), ale prawdopodobniejsze jest wykorzystanie go do systemu LTE. Zakres przeznaczony do trybu TDD (pasmo niesparowane) nadaje się przede wszystkim lokalnie dla mniejszych komórek sieci mobilnych.

UKE czeka 30 dni na stanowiska zainteresowanych podmiotów w rozpoczętych konsultacjach.