Raport zawiera najnowszą edycję rankingu IDI (ICT Development Index), sporządzonego na podstawie danych ze 159 krajów za lata 2007 i 2008. ITU zaznaczyła, że wszystkie kraje poprawiły swoje poziomy wykorzystania ICT mimo spowolnienia gospodarczego widocznego w większości z nich.

Jak zaznaczył Sami Al Basheer Al Morshid, szef biura rozwoju telekomunikacji ITU, motorem wzrostu wykorzystania ICT i przepływu danych w sieciach była i wciąż jest rosnące uzycie technologii mobilnych. W 2009 r. według ITU penetracja telefonii komórkowej w krajach rozwijających się na świecie przekroczyła poziom 50 proc. W krajach rowiniętych przekroczyła ona poziom 113 proc. W niemal wszystkich przebadanych przez ITU krajach dostępne są stacjonarne łącza szerokopasmowe. Penetracja stacjonarnego broadbandu w krajach rozwiniętych wynosi 23 proc., a w rozwijających się – 3,5 proc.

ITU przewiduje, że w 2010 r. globalna liczba abonentów usług komórkowych sięgnie 5 miliardów. Stać ma się tak dzięki cenom usług telekomunikacyjnych, które spadają na całym świecie. Oto dziesiątka krajów o najniższych cenach ICT wyrażonych przez udział kosztów usług telekomunikacyjnych w dochodach. W 2009 ceny usług z koszyka ICT wynosiły średnio na świecie 13 proc. dochodu narodowego per capita, przy czym w krajach rozwiniętych było najtaniej – 1,5 proc. Najwięcej za usługi telekomunikacyjne zapłacą mieszkańcy krajów rozwijających się – aż 17,5 proc.