Grupa GTS Central Europe (GTS CE), do której należy polski alternatywny operator GTS Energis wypracowała w 2009 roku 384,5 mln euro przychodów, czyli o 12 proc. mniej niż w 2008 roku. Wzrosła za to EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) GTS CE: wyniosła 86 mln euro, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Marża na tym poziomie poprawiła się o 4 pkt
proc. do 22 proc. w 2009 roku.

Zarząd GTS CE tłumaczy spadek przychodów rezygnacją z obszarów o działalności „o mniejszym znaczeniu strategicznym”, obniżeniem wpływów z usług głosowych oraz niekorzystnym kursem walutowym. Wzrost rentowności to, według GTS CE, efekt zmian w portfelu produktów, który obecnie tworzą rozwiązania z obszaru transmisji danych i usług zarządzanych, jak również kontroli kosztów i poprawy efektywności. Odnotowany spadek przychodów wynikał z rezygnacji z obszarów działalności o mniejszym znaczeniu strategicznym, obniżenia wpływów z usług głosowych oraz niekorzystnego, w porównaniu do 2008 roku, kursu walutowego. Spółka chwali się najbardziej dodatnimi przepływami gotówkowymi, które wyniosły 39,6 mln euro, o 40 proc. więcej niż w 2008 r. GTS CE nie wykluczała wcześniej wejścia na warszawską giełdę. Jest jednym z kandydatów do konsolidacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce.