witold_drozdz_150
piotr_kolodziejczyk

Został nim 56-letni Piotr Kołodziejczyk, absolwent Politechniki Poznańskiej, do niedawna sekretarz Poznania. Swoją pracę zawodową rozpoczął w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Pojazdów Szynowych w Poznaniu. W 1997 r. objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w którym odpowiadał za politykę rynku pracy oraz restrukturyzację zatrudnienia w sektorach schyłkowych. Na początku 2004 roku został sekretarzem miasta Poznania.