19 głosów wpłynęło do UKE w sprawie MUX 8 [NOWE3]

Do wczorajszego popołudnia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęło 19 głosów w sprawie zagospodarowania nowego pakietu kanałów naziemnej telewizji cyfrowej – podał urząd. Głos zabrali nadawcy, Emitel, urzędy (UOKiK, KIGEiT), ale i osoby prywatne. Ani prywatni nadawcy ani inicjator całego procesu – Emitel – nie są zadowoleni z kształtu przedstawionej dokumentacji.

Publikacja: 22.08.2014 08:00

19 głosów wpłynęło do UKE w sprawie MUX 8 [NOWE3]

Foto: ROL

Konsultacje prowadzone przez UKE od 11 lipca do 18 sierpnia dotyczyły dokumentacji konkursu na rezerwację częstotliwości z zakresu 174 – 230 MHz (tzw. multipleks ósmy DVB-T). Jedenaście głosów napłynęło od firm oraz organizacji zainteresowanych uruchamianiem kolejnych stacji naziemnych. Były to: Agora, TVN, Cyfrowy Polsat, Discovery Polska, Emitel, Kino Polska TV, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Telewizja Puls, TVP , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz grupa Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe (właściciel spółek nadających naziemne kanały Polo TV, Fokus TV i Eska TV). Pozostałych siedem opinii nadesłały osoby prywatne, których danych urząd na razie nie ujawnia.

Prywatni nadawcy niezadowoleni

Konsultacje zapewne będą burzliwe. Niekonsultowaną publicznie decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nowy pakiet cyfrowych stacji ma bowiem zostać przeznaczony wyłącznie na kanały TVP (także w wysokiej rozdzielczości, którego to przywileju nie dostąpił na razie żaden nadający naziemnie nadawca prywatny). Część komercyjnych nadawców już się przeciwko temu otwarcie zbuntowała. Najostrzej wypowiadał się Cyfrowy Polsat (właściciel Telewizji Polsat). – Jesteśmy zaskoczeni, że KRRiT wydała rekomendację bez konsultacji z rynkiem. Rekomendacja ta godzi w zasady uczciwej konkurencji i pluralizm mediów w Polsce – komentowała Olga Zomer, rzeczniczka spółki. jak dodawała, firma nie widzi powodu, dla którego na wolnym rynku mediów wyłącznie TVP miałaby techniczne możliwości udostępniania widzom naziemnej telewizji cyfrowej kanałów w jakości HD. – To jawna dyskryminacja pozostałych nadawców, ponieważ jakość HD jest już standardem rynkowym, którego oczekują widzowie i tylko taka oferta może zapewnić naziemnej telewizji cyfrowej powodzenie – dodawała. Niezadowolone z decyzji KRRiT były też TV Puls i Agora.  Jacek Osadnik, dyrektor marketingu i rozwoju TV Puls, zapowiadał, że firma zabierze głos w konsultacjach prezentując stanowisko, wedle którego na nowym multipleksie powinno się znaleźć miejsce na stacje w HD, w tym także na Puls.

Agora, jak podała nam Agata Staniszewska, rzeczniczka spółki, w swojej opinii napisała, że MUX8 powinien zostać przeznaczony na treści bezpłatne, a warunki konkursu powinny dopuszczać uczestnictwo w nim różnych podmiotów.
– W swoim stanowisku przesłanym do UKE Agora wyraziła nadzieję, że ostateczne decyzje KRRiT odnośnie przeznaczenia multipleksu ósmego zapewnią pluralizm mediów i pozwolą zachować warunki konkurencji – podała Staniszewska.

Emitel: UKE i KRRiT powinny wybrać operatora MUX8

Emitel podaje w swojej opinii, że „zaproponowany kształt konkursu nie uwzględnia żadnych elementów, które korespondowałyby z koncepcją inicjatora procesu.”. Postuluje przede wszystkim, by dokumentacja precyzowała, kto miałby być operatorem multipleksu oraz by nie rozstrzygała, czy kanały nadawane w nowym pakiecie stacji powinny być nadawane w sposób niekodowany. – Te kwestie powinien rozstrzygać nadawca nadający na multipleksie – uważa. Według Emitela także nadawca powinien móc samodzielnie decydować, ile chce nadawać w nowym pakiecie stacji i czy mają one być nadawane w standardowej czy wysokiej rozdzielczości. Postuluje też, by do 100 mln zł podnieść wymagany poziom inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną  lub inwestycje związane z dostarczaniem usług medialnych. Zdaniem Emitela operatora multipleksu powinno wybrać UKE we współpracy z KRRiT. Firma chce też, by operator telekomunikacyjny multipleksu miał pewien wpływ na jego zawartość, bo przy rezerwacji częstotliwości na 15 lat będzie ponosił ryzyko nietrafionego doboru kanałów. – Do dokumentacji konkursowej powinny zostać wprowadzone co najmniej postanowienia, z których wynikać będzie, że zobowiązania dotyczące oferty programowej TVP nie będą wiązać, jeśli ten podmiot nie będzie zainteresowany korzytsaniem z MUX8 w całości lub w części lub tez obiektywnie będzie korzystał z z MUX8  – zauważa Emitel. Postulował także m.in. , by urząd dopuścił lokalizowanie stacji nadawczych do 50 km (obecnie jest mowa o 25 km) poza obszarami wykorzystania częstotliwości.

TVN: brak przejrzystości, naruszanie zachowania konkurencji

Jak wynika z naszych informacji, w konsultacjach zabrał również głos TVN, który – podobnie jak Polsat, jest przeciwny oddaniu nowego multipleksu wyłącznie do użytku TVP. Zdaniem członków zarządu TVN, Macieja Maciejowskiego i Edwarda Miszczaka, sposób, w jaki określona została zawartość programowa nowego multipleksu narusza zasade przejrzystości działania organów państwowych i jest sprzeczny z przepisami o udzialaniu koncesji telewizyjnych oraz narusza warunki zachowania konkurencji przewidziane w prawie telekomunikacyjnym. Będzie też miał niekorzystny wpływ na finansowanie krajowych produkcji tv. TVN wytyka KRRiT, że udzieliła TVP zgody na nadawanie stacji a priori, nie znając nawet ich kształtu oraz że w związku z tym nie ma dziś moż,iwości porównania tych stacji z oferta konkurencyjnych nadawców. Zdaniem TVN mozliwośc nadawania w HD powinna istnieć dla najchętniej oglądanych przez widzów  kanałów, a nie tylko dla stacji TVP. – Przeznaczenie całej pojemności MUX8 na na programy TVP, w sytuacji, gdy TVP dysponuje już obecnie cała pojemnością MUX3 oraz jedną ósmą MUX1 (na program TVP ABC) spowoduje dominację TVP na rynku programów telewizyjnych rozpowszechnianych drogą naziemną. Dominacja ta następnie przeniesie się na rynek sprzedażyc zasu reklamowego w tych programach. […] Dysponowanie przez nadawcę publicznego ponad połową pojemności multipleksów naziemnych tworzy warunki techniczne do powstania dominacji ekonomicznej na rynkach własciwych związanych z telewizją naziemną – napisano. W przeciwieństwie do Emitela TVN widzi w MUX8 szansę na rozpoczęcie nadawania w Polsce sygnału naziemnej telewizji w standardzie DVB-T2, co zdaniem nadawcy miałoby dobre efekty. – Im szybciej Polska zdecyduje się na wprowadzenie nowego standardu, tym koszty społeczne jego jej adaptacji będą mniejsze – napisali członkowie zarządu TVN.

ZPR, UOKiK i Lewiatan przeciwko oddaniu MUX8 TVP

Także UOKiK nie jest zwolennikiem oddania całego multipleksu ósmego TVP. – Należałoby także rozważyć inne scenariusze co do przeznaczenia miejsc na multipleksie ósmym. Przy zachowaniu warunku przeznaczenia multipleksu ósmego na programy wysokiej rozdzielczości (HD), możliwe jest np. przeznaczenie miejsc na multipleksie również dla innych niż TVP podmiotów, które nadają obecnie na pozostałych multipleksach programy w standardowej rozdzielczości (SD). W związku z zainteresowaniem wyrażanym przez wiele podmiotów w zakresie zagospodarowania multipleksu ósmego, można również rozważyć przeznaczenie nowego multipleksu dla nowych podmiotów – podał urząd w swojej opinii.

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe postulują zrezygnowanie w dokumentacji z przeznaczania całego MUX8 na stacje TVP i by po prostu umozliwić tam nadawanie stacji mających koncesję KRRiT na nadawanie w Polsce. – W związku z tym, do czasu podjęcia przez KRRiT ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie, które znajdą swoje odzwierciedlenie w konkretnych ogłoszeniach Przewodniczącego KRRiT w sprawie możliwości ubiegania się o koncesje na MUX8, ograniczanie możliwości innego zagospodarowania MUX8 na etapie postępowania o pasywne operatorstwo MUX8 uważamy za niecelowe i ograniczające swobodę KRRiT w kształtowaniu rynku – napisali przedstawiciele ZPR.

Konfederacja Lewiatan zauważa, że „do budowy wartościowej oferty naziemnej telewizji cyfrowej niezbędne jest przeznaczenie multipleksu na bezpłatne kanały HD nadawców komercyjnych, którzy w tej chwili oferują kanały must-carry w ramach naziemnej telewizji cyfrowej”. Zgodnie z decyzją KRRiT kanały objęte zasadą must-carry to dziś TVP1, TVP2, regionalne programy TVP, Polsat, TVN, TV4 i TV Puls. – Nie istnieją bowiem żadne powody, dla których na wolnym rynku mediów wyłącznie TVP miałaby techniczne możliwości udostępnienia widzom naziemnej telewizji cyfrowej kanałów w jakości HD – podano.

KIGEiT wytyka  UKE nieścisłości

KiGEIT skupił się w swojej opinii na kwestiach technicznych. Izba wytknęła UKE, że w dokumentacji znalazły się dwie propozycje parametrów technicznych emisji wykraczające poza wymagania zgodne z obowiązującymi ustaleniami (rozporządzenie Ministra Infrastruktury roku w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych oraz Kodeks Dobrych Praktyk przyjęty przez członków Międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej). – Chodzi o zdolność do odbioru programów zakodowanych nadawanych w standardzie DVB-T2 oraz zdolność odbioru programów w wysokiej rozdzielczości (HDTV) poprzez dekodowanie strumienia wizji H.265/HEVC MP@L5.2. Ponadto wymaga się od odbiornika realizującego powyższe rozszerzone wymagania zdolności realizacji dostępu warunkowego, co stoi w sprzeczności ze zobowiązaniem do bezpłatnego dostępu do programów wynikającym z uchwały KRRiT z dnia 24 czerwca 2014 r. – podano.

Konsultacje prowadzone przez UKE od 11 lipca do 18 sierpnia dotyczyły dokumentacji konkursu na rezerwację częstotliwości z zakresu 174 – 230 MHz (tzw. multipleks ósmy DVB-T). Jedenaście głosów napłynęło od firm oraz organizacji zainteresowanych uruchamianiem kolejnych stacji naziemnych. Były to: Agora, TVN, Cyfrowy Polsat, Discovery Polska, Emitel, Kino Polska TV, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Telewizja Puls, TVP , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz grupa Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe (właściciel spółek nadających naziemne kanały Polo TV, Fokus TV i Eska TV). Pozostałych siedem opinii nadesłały osoby prywatne, których danych urząd na razie nie ujawnia.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek