Audytel rekomendowałby ARP zgodę na układ w Hawe Telekom [nowe]

Publikacja: 01.02.2018 19:28

Audytel rekomendowałby ARP zgodę na układ w Hawe Telekom [nowe]

Foto: cyfrowa.rp.pl

Mediatel (grupa Hawe), właściciel borykającego się z problemami finansowymi Hawe Telekom poinformował dziś, że 23 stycznia br. zarządca Hawe Telekom złożył w sądzie tzw. test prywatnego wierzyciela.

Analizę wymaganą przez prawo restrukturyzacyjne przygotowała firma doradcza Audytel, znana firmom telekomunikacyjnym z analiz branżowych i prowadzonych na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Audytel rozbudowuje od pewnego czasu portfolio usług.

Zgodnie z przepisami prawa, test prywatnego wierzyciela jest przeprowadzany, jeżeli w postępowaniu restrukturyzacyjnym może dojść do udzielenia pomocy przez państwo (tzw. pomoc publiczna). W przypadku Hawe Telekom, wsparciem tym mogłaby być rezygnacja z odsetek przez głównego wierzyciela ARP oraz ZUS  i fiskusa.

Test ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy podmiot publiczno-prawny zachowuje się w postępowaniu jak racjonalny podmiot prywatny.

Podsumowując opinię Audytel uznał, że ARP godząc się na układ nie udzieliłaby pomocy publicznej Hawe Telekom, tylko zachowała by się jak podmiot prywatny dążący do minimalizacji strat.

Fragment analizy, do której dotarliśmy brzmi następująco:

Z analizy Audytela wynika, że dla wierzycieli publicznych spółki lepsza jest akceptacja warunków spłaty zaproponowanych w propozycjach układowych zaproponowanych przez zarząd spółki w grudniu ub.r..

„W przypadku realizacji układu zyskają oni ponad 2 razy więcej gotówki w ramach spłaty zobowiązań w porównaniu do sytuacji, gdyby została ogłoszona upadłość HAWE Telekom” – czytamy w komunikacie Mediatela.

– W naszej ocenie, bazującej m.in. na biznes planie zarządu i ocenie sytuacji rynkowej, spółka będzie w stanie wygenerować w ciągu 5 lat taki poziom gotówki, który umożliwi spłatę wymagalnych zobowiązań wierzycieli publicznoprawnych do wysokości wskazanej w propozycjach układowych. Test został przygotowany zgodnie z wymaganiami prawa restrukturyzacyjnego i stanowi dla wierzycieli publicznoprawnych swego rodzaju opinię oraz rekomendację w zakresie głosowania nad propozycjami układowymi – brzmi komentarz Emila Konarzewskiego, partnera zarządzającego w Audytelu, stanowiący uzupełnienie informacji prasowej Hawe Telekom.

W opinii zarządu Mediatela (skład zarządu jest tożsamy z zarządem Hawe Telekom) przygotowana analiza może ułatwić i przyśpieszyć moment zawarcia układu z wierzycielami.

Audytel oszacował, że w przypadku upadłości Hawe Telekom, ARP otrzymałaby niecałe 32 proc. wymaganej kwoty, a w przypadku układu – 80 mln zł, czyli 100 proc. niespłaconej części udzielonej pożyczki. ZUS i Urząd Skarbowy w przypadku upadłości odzyskać miałyby odpowiednio 12 proc. i 13 proc. należności.

ARP dystansuje się od dzisiejszych działań komunikacyjnych Hawe Telekom. Przytaczamy komentarz, który dostaliśmy  od rzeczniczki ARP, Joanny Zakrzewskiej w odpowiedzi na zadane pytania:

„- Test prywatnego wierzyciela, zgodnie z przepisami stanowi obligatoryjny element planu restrukturyzacyjnego i powinien być przygotowany przez PMR Restrukturyzacje . już w czerwcu 2016 r., bo postępowanie restrukturyzacyjne wg. nowych przepisów zostało otwarte dwa lata temu. Test przygotowuje się gdy w postępowaniu restrukturyzacyjnym może dojść do udzielenia przedsiębiorcy przez państwo wsparcia, w szczególności poprzez odroczenie terminu wykonania zobowiązań, rozłożenie spłaty na raty bądź ich umorzenie.

Prawie 700 wierzycieli Hawe Telekom to podmioty dysponujące środkami państwowymi, a kwota zaległości wobec tych podmiotów sięga prawie 100 mln zł. Wnioskując o otwarcie postępowania sanacyjnego Hawe Telekom od samego początku wskazywało, że nie jest w stanie spłacić tych zobowiązań w terminie. Dokument, którym chwali się spółka za pomocą raportu bieżącego będą omawiali członkowie Rady Wierzycieli na najbliższym posiedzeniu. I dopiero wówczas będzie czas na ocenę.

Przygotowanie testu zlecił obecny zarządca. Tak późne przygotowanie testu prywatnego wierzyciela związane było również ze złożeniem propozycji układowych przez dłużnika – niemalże dwa lata od otwarcia postępowania. Koszty przygotowania testu jak i wszelkie koszty przygotowania planu restrukturyzacyjnego obciążają dłużnika, choć de facto są to środki wierzycieli, których Dłużnik od ponad dwóch lat nie spłaca.

Informacja dłużnika o sporządzeniu testu prywatnego wierzyciela – podawana po raz drugi raportem bieżącym – jest działaniem PR-owym. Nie niesie za sobą żadnej istotnej treści. Z punktu uczestników obrotu istotna byłaby publikacja wyników finansowych spółki i podanie powodów uzyskiwania w ciągu ostatnich dwóch lat przychodów istotnie niższych od tych, które były zakładane w planie restrukturyzacyjnym.”

Do powyższego komentarza odniosła się firma PMR Restrukturyzacje. Jej stanowisko, przesłane nam przez Grzegorza Styczńskiego, rzecznika tej firmy, zamieszczamy aby pokazać stanowisko obu stron:

Test prywatnego wierzyciela nie jest wbrew twierdzeniom Rzecznika ARP elementem obligatoryjnym każdego planu restrukturyzacyjnego firmy. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne wyraźnie rozróżnia kwestię obowiązku i terminu jego wykonania w zakresie planu restrukturyzacyjnego w odniesieniu do poszczególnych rodzajów postepowań restrukturyzacyjnych. Sam Test Prywatnego Wierzyciela to narzędzie służące analizie porównawczej korzyści określonego scenariusza restrukturyzacyjnego w porównaniu do upadłości likwidacyjnej. Test ten pozwala odpowiedzieć na pytanie czy wierzyciel w postępowaniu restrukturyzacyjnym będzie zaspokojony w wyższym stopniu w stosunku do postepowania upadłościowego. Wobec powyższego nie można dokonywać testowania układu nie mając określonych ostatecznych propozycji układowych zaakceptowanych przez Radę Wierzycieli lub przynajmniej wierzycieli największych.

W związku z powyższym aby przeprowadzić test prywatnego wierzyciela konieczne są propozycje układowe, bez których to nie można przeprowadzić testu. Istotne tez jest, iż przeprowadzając test na propozycjach układowych nie zaakceptowanych chociażby przez strategicznych wierzycieli nie uzyskamy miarodajnej odpowiedzi i możemy tym samym wprowadzić w błąd wierzycieli. Warto więc przypomnieć iż propozycje układowe zyskały poparcie stron dopiero pod koniec ubiegłego roku a więc już kilka miesięcy po zakończeniu pełnienia funkcji zarządcy przez PMR Restrukturyzacje.

Nie jest więc prawdą, że PMR powinno było zlecić przeprowadzenie takiego testu jeszcze w czerwcu 2016 r. z dwóch powodów. Taki test można wykonać jak wspomniano dopiero posiadając ostateczne propozycje układowe które maja być poddane głosowaniu (a nie np. wstępne czy modyfikowane propozycje podlegające zmianom na różnych etapach postepowania) oraz co równie ważne przeprowadzenie testu musi być ekonomicznie uzasadnione gdyż wiąże się z określonym, znaczącym kosztem dla firmy w restrukturyzacji i przeprowadzenie testu (na takich „nieostatecznych” propozycjach układowych) bez merytorycznie uzasadnionych przesłanek byłoby niegospodarnym zarządzaniem majątkiem spółki (co niewątpliwie byłoby piętnowane przez pełnomocnika głównego wierzyciela).

Mediatel (grupa Hawe), właściciel borykającego się z problemami finansowymi Hawe Telekom poinformował dziś, że 23 stycznia br. zarządca Hawe Telekom złożył w sądzie tzw. test prywatnego wierzyciela.

Analizę wymaganą przez prawo restrukturyzacyjne przygotowała firma doradcza Audytel, znana firmom telekomunikacyjnym z analiz branżowych i prowadzonych na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Audytel rozbudowuje od pewnego czasu portfolio usług.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów