Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało w dzienniku urzędowym o tym, jakie kompetencje powierzono powołanemu niedawno budzącemu liczne kontrowersje wiceministrowi Adamowi Andruszkiewiczowi.

Jak czytamy w rozporządzeniu ministra Marka Zagórskiego porządkującym podział obowiązków w resorcie, sekretarz stanu Adam Andruszkiewicz: „zapewnia realizację zadań w zakresie zapewnienia jednego punktu dostępu do usług administracji publicznej i do informacji publicznej” oraz „wykonuje zadania” (…) „w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Cyfryzacji”.

W związku z pierwszym z tych obowiązków, „wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych”.

Będzie też zastępować Karola Okońskiego w czasie jego nieobecności i odwrotnie.