Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował, że konsumenci wprowadzeni w błąd przez operatora Nowa Telefonia otrzymają rekompensatę.

Ze skarg konsumentów wynikało, że przedstawiciele Nowej Telefonii mogli wprowadzać ich w błąd, sugerując, że reprezentują ich dotychczasowego operatora – na przykład Orange albo Telestradę – który oferuje im zmianę warunków na korzystniejsze.

Urząd poinformował dziś, że choć za wprowadzanie konsumentów w błąd grozi kara do 10 proc. obrotów firmy, to zrezygnował z jej nałożenia i przyjął zobowiązanie Nowej Telefonii, że wyeliminuje skutki swoich praktyk.

– Uznaliśmy, że lepiej będzie, jeśli spółka wynagrodzi straty poszkodowanym. W efekcie jej nieuczciwych działań konsumenci mogli nieświadomie zmienić operatora. Mogło się to dla nich wiązać z wysokimi karami finansowymi za rozwiązanie umowy: z dotychczasową albo nową firmą – wyjaśnia w oficjalnym komunikacie urzędu, prezes Marek Niechciał.

Nowa Telefonia zobowiązała się, że wypłaci 60 zł rekompensaty każdemu klientowi, który w ciągu ponad 3,5 lat (od stycznia 2016 r., do 20 sierpnia br.) złożył reklamację do firmy lub skargę do UOKIK, czy rzecznika konsumentów.

Ponadto operator ma:

* zrobić ma przegląd reklamacji i skarg i rozpatrzyć je pozytywnie,

* umorzyć naliczone lub zwrócić zapłacone kary tym, którzy po odrzuceniu lub nierozpatrzeniu reklamacji czy skargi rozwiązali umowy z Nową Telefonią,

* umożliwić rozwiązanie umowy bez ponoszenia kosztów osobom, które po odrzuceniu lub nierozpatrzeniu reklamacji, czy skargi nadal są abonentami firmy,

* zawiadomić konsumentów listem poleconym o przysługujących im rekompensatach.

Nowa Telefonia działa jako operator wirtualny, głównie radiowy pod marką Moj@ Telefonia. Jest też hurtownikiem usług komórkowych. Z danych w KRS wynika, że jej głównym udziałowcem jest podkarpacki Voice Net, który dość często startuje w konkursach o dotacje unijne do budowy sieci światłowodowych. Obecnie realizuje kilka projektów, do których dostał około 140 mln zł dofinansowania z programu operacyjnego Polska Cyfrowa.