9 kwietnia pod obrady Sejmu wpłynie zaakceptowany przez Komisję Infrastruktury projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawa). Według Agnieszki Zaborowskiej, dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury, w przypadku zaakceptowania projektu przez Sejm pod koniec kwietnia projekt może trafić pod obrady Senatu. Jeżeli i ten przyjmie ustawę, to na przełomie czerwca i lipca br. może ona wejść w życie. Ministerstwo Infrastruktury ma nadzieję, że mniej więcej w tym samym czasie uda się przeprocedować akty wykonawcze do ustawy. Nie wszystkie zostały już skonstruowane. Zmian będzie wymagało m.in. rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dzięki którym będzie można wyegzekwować budowę infrastruktury teletechnicznej w nowych obiektach.