Telestrada podpisała porozumienie w sprawie zakupu 100 proc. udziałów w warszawskiej spółce Tele24. Chce zapłacić za nie 2,3  mln zł w gotówce, a następnie zrestrukturyzować przejętą firmę tak, aby jedynymi jej kosztami operacyjnymi były koszty zakupu usług telekomunikacyjnych. Tele24 to firma o kapitale zakładowym 925 tys. zł. Jest operatorem, świadczącym usługi telefoniczne dla domu i firm (m.in. połączenia międzynarodowe). Nie ma własnej sieci: korzysta z infrastruktury i umów międzyoperatorskich (np. WLR) m.in. GTS Energis. Świadczy również usługi międzynarodowych połączeń VoIP.

Udziałowcami Tele24 są TLP Inwest z Katowic oraz dwie osoby fizyczne.Wcześniej planowali oni wprowadzenie Tele24 na NewConnect.