Powołując się na przykład projektu sieci wielozadaniowej dla powiatu Warszawa Zachodnia Crowley przewiduje, że korzystając z zapisów „megaustawy”, która ma pozwolić samorządom na pełnienie roli operatora telekomunikacyjnego, większość miejskich samorządów w Polsce przed 2014 r. zdecyduje się na budowę takich sieci.

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie. Jutro dokumentem zajmie się senacka komisja gospodarki.