Zgodnie z uchwałą, dywidenda wyniesie 1,5 zł na akcję i zostanie wypłacona 1 lipca, a 17 czerwca będzie dniem ustalenia prawa do udziału w wypłacie. Kapitał zapasowy powiększyła kwota 1,28 mld zł, a na kapitał rezerwowy 67,1 mln zł.  

Walne podjęło też uchwały dotyczące zmian w radzie nadzorczej oraz w statucie spółki i regulaminie walnego. Zgodnie z dotychczasowym statutem, członków RN TP może być od 9 do 16. W 2009 w skład rady TP wchodzi 13 osób i tak też jest po piątkowych decyzjach WZA. Walne uzupełniło m.in. wakat po Vivku Badrinath, który złożył rezygnację, a także po Antonio Anguicie, którego mandat wygasł, a powołało w skład rady Thierry’ego Bonhomme’a oraz Olafa Swantee. WZA wzięło udział 198 podmiotów reprezentujących ponad 923,2 mln akcji TP.