Crowley Data Poland zawarł umowę z władzami gminy Glinojeck, na mocy której wybuduje lokalną radiową sieć dla jednostek gminnych oraz dostępową sieć WiFi dla mieszkańców Glinojecka i okolic. Wartość umowy, to 3,5 mln zł. CDP wybuduje infrastrukturę i będzie nią zarządzać przez 5 lat.

Operator połączy 13 jednostek gminnych w sieć miejską z wykorzystaniem technologii LMDS. W sieci lokalnej działać będzie aplikacja VoIP, która zapewni bez dodatkowych kosztów komunikację między jednostkami gminy, oraz inne systemy gminne.

Za pomocą 35 punktów dostępowych natomiast (na budynkach gminnych oraz prywatnych posesjach) pokryje siecią dostępową WiFi 70 proc. powierzchni gminy. Obywatele będą mogli korzystać w niej z socjalnego dostępu do internetu, ale o maksymalnej przepływności 144 kb/s. Crowley podłączy lokalną sieć do krajowych i globalnych zasobów internetu własną usługą tranzytową, ale na linii dzierżawionej od innego operatora.

Pierwszy etap, czyli konfiguracja i uruchmienie sieci miejskiej zostanie zrealizowana do 30 lipca bieżącego roku. Cała infrastruktura zostanie uruchomiona do 30 września. Glinojeck uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu) w wysokości 85 proc. całej inwestycji.

– To wzrostowy rynek. Coraz więcej gmin interesuje się możliwością uzyskania dofinansowania, ukazuje się coraz więcej list rankingowych, więc coraz łatwiej szukać tego typu partnerów. Mocno interesujemy się tym segmentem rynku – mówi Grzegorz Cieślik, w CDP odpowiedzialny odpowiedzialny za realizację projektu.