Zarys modelowania biznesowego w świetle problemów strategicznych operatorów telekomunikacyjnych

W dobie wzrastającego znaczenia internetu i usług szerokopasmowych oraz spadających przychodów z tradycyjnej telefonii głosowej znaczenia nabiera odchodzenie operatorów telekomunikacyjnych od tzw. komodytyzacji biznesu – „czego nie da się uproduktowić, należy dać za darmo”. Powszechny dostęp do globalnej sieci dostawców ułatwia porównywania jakości i wartości usług niekonkurujących dotąd dostawców. Wymusza to dalszą ewolucję i powstanie „uproduktowionych” modeli dostarczania usług. Koszt dostępu do informacji asymptotycznie maleje do zera.

Publikacja: 02.06.2010 06:34

Zarys modelowania biznesowego w świetle problemów strategicznych operatorów telekomunikacyjnych

Foto: ROL

alcatel_lucent_75

Drogą do sukcesu wydaje się być implementacja przemyślanej strategii, pozwalającej wprowadzić innowacyjne modele biznesowe umożliwiające uzyskanie dodatkowych strumieni przychodów oraz praca nad siecią nowej generacji (model przedsiębiorstwa Brand – Idea – Consumer). W praktyce, oznacza to wyjście z pozycji operatora infrastruktury (tzw. dumb pipe) i współpracę z graczami internetowymi zwanymi Over-The-Top (OTT). Konieczna jest również intensywna praca nad jakością usług, nie tylko pod względem wskaźników jakościowych (ang. QoS – Quality of Service), ale także konfrontacja z trudno mierzalnym efektem wywieranym na użytkowniku końcowym (ang. QoE – Quality of Experience).

Z nowymi technologiami łączy się nierozerwalnie nowe podejścia do taryfikacji usług związane z użyciem sieci nowej generacji, a także obrona tradycyjnej telefonii głosowej bez blokowania rozwoju telefonii IP. Finalnie jest to również wejście w nowe sektory rynku takie, jak energetyka, służba zdrowia, czy też media, gdzie proliferacja telewizji, gazet, radia, telefonu, internetu wyraźnie wskazuje na konwergencję mediów i przenikanie się poszczególnych nośników. Docelową platformą nowej, globalnej sieci gospodarczej może zostać telewizja cyfrowa, która łączy interaktywne zalety internetu z prostotę telewizji, potencjałem telefonu i kontekstem globalnej gazety

W poszukiwaniu optymalnej strategii operatorzy powinni rozważyć kilka modeli biznesowych umożliwiających realizację założonej strategii. Wg. tegorocznego badania The Economist Intelligence Unit, przeprowadzonego wśród wyższej kadry zarządzającej operatorów telekomunikacyjnych możemy wyróżnić pięć docelowych modeli biznesowych.

Model Pioniera Cenowego zorientowanego na ucieczkę od płaskich taryf i nowe modele taryfikacji (odzwierciedlające realną utylizację sieci w danej porze dnia) i protekcję przychodów. Model ten zakłada wyjście poza neutralność sieci (bazując na podejściu tzw. best effort) i promuje premie za jakość dostarczanej treści. Przykładem są operatorzy afrykańscy typu Vodacom Tanzania, czy MTN oferujący dynamiczną wycenę usługi i znaczne upusty cenowe o określonych porach dnia.

Model Świadomych Sieci związany raczej z partnerstwem niż bezpośrednią konkurencją z graczami OTT, na rynkach gdzie osiągnęli oni ustabilizowaną pozycję i mocną relację z klientami Operator ma możliwość wniesienia istotnej wartości dodanej w postaci systemów bilingowych, ułatwiając model rozliczeń a także korzystania z obecnej bazy i profili klientów. Najlepszym przykładem jest Vodafone i aplikacja 360 umożliwiająca użytkownikom sieci bezprzewodowej na korzystanie z palety aplikacji w serwisach stron trzecich: Facebook, Google, czy też Windows Live Messenger. Podobnie Deutsche Telekom i aplikacja My Community umożliwiająca wybór komunikacji głosowej, tekstowej, on-line, czy poprzez portal społecznościowy. Zarysowuje się tu wyraźna przewaga operatora telekomunikacyjnego nad OTT, który ma możliwość świadczenia usług na różnych platformach aplikacyjnych i urządzeniach końcowych (głównie dzięki IP Multimedia Subsystem i wspólnej warstwie kontrolnej).

Model Efektywnych Sieci bazujący na analizie konkurencji i popytu zorientowany na uzyskanie możliwie najniższego kosztu na jednostkę danych. Jedną z dróg do uzyskania znacznych oszczędności jest konwergencja sieci przewodowych i bezprzewodowych oraz idąca za nią automatyzacja procesów systemów NGOSS (ang. New Generation Operations Systems and Software) oraz ich ewolucja w stronę systemów IT (eTOM to ITIL). Umożliwia ona efektywne tworzenie pakietów usług sieci przewodowej i bezprzewodowej. Kolejną drogą jest współdzielenie infrastruktury telekomunikacyjnej, czy też świadczenie usług hurtu transportu danych (np. angielski projekt Canvas dot. BT i otwartej infrastruktury IPTV dla dostawców treści).

Model Transformatora opierający się głównie na usługach dynamicznego IT, związanych z przechowywaniem danych dla sektora przedsiębiorstw, służby zdrowia, energetyki etc. Operator posiada w tym modelu szerokie możliwości w obszarze NGOSS, umożliwiający monitoring czasu rzeczywistego stanowiący hurtownie danych. Przykład stanowić może rozwiązanie inteligentnych miast dotyczące inteligentnych liczników (dom – woda, gaz, prąd, autostrada – sieci sensorowe, statystyki). W grę wchodzą również rozwiązania typu eZdrowie związane odpowiednio ze zdalnym monitorowaniem użycia mediów/infrastruktury i zdalnym monitorowaniem zdrowia.

Model Defensywny związany z obroną tradycyjnej telefonii, która generuje jeszcze przeważającą część przychodów i blokowanie VoIP. Jest to strategia krótkookresowa biorąc pod uwagę przyszłość sieci i migracje do standardu IP oraz koszt utrzymania obecnej infrastruktury.

Budowanie strategii w oparciu o przemyślane decyzje inwestycyjne jest kwestią złożoną dla dostawców usług telekomunikacyjnych i wymaga szerokiego rozumienia zarówno biznesu jak i technologii. Zespół Modelowania Biznesowego Bell Labs, stanowiący część departamentu Planowania, Wydajności i Ekonomiki Sieci firmy Alcatel-Lucent posiada szerokie kompetencje w zakresie modelowania biznesowego tj. doradztwa inwestycyjnego, a w szczególności badania i analizy rynku, strategii, planowania przychodów operatora, analizy wrażliwości i ryzyka, modelowania finansowego, analizy sektorowej oraz inżynierii i ekonomiki systemów. Do głównych zadań zespołu należą:

[ul][li]analiza techno-ekonomiczna bieżącej oraz planowanej infrastruktury,[/li] [li]analiza strategii operatora i planów operacyjnych wdrożenia map technologicznych,[/li][li]planowanie strategii wejścia dla zdefiniowanych rentownych usług wraz z architekturą docelową sieci i strategią wdrożenia usług na rynek klienta końcowego.[/li][/ul]

Laboratorium do modelowania biznesowego wykorzystuje rozmaite algorytmy między innymi w oparciu o własny język AMPL (ang. A Mathematical Programming Language) wynaleziony przez Roberta Fourer’a, Davida Gay’a i Briana Kernighan’a z Bell Laboratories. słyżący do opisywania złożonych problemów optymalizacyjnych, a także modele dyfuzji Bassa, Van Westendorp’a, Martiniego i wiele innych. Rozumiejąc oczekiwania rynku i złożoność technologii sieci członkowie Departamentu Modelowania Biznesowego Bell Labs oferujące szerokie możliwości konsultacji operatorów telekomunikacyjnych oraz organów regulujących rynek operatorski.

Artykuł dostarczył Alcatel-Lucent, partner cyklu Innowacje. Autor jest kierownikiem ds. modelowania biznesowego w Alcatel-Lucent Bell Labs http://www.alcatel-lucent.com/wps/portal/BellLabs/ (patrz: Network Planning, Performance and Economic Analysis/ Business Modeling)

Drogą do sukcesu wydaje się być implementacja przemyślanej strategii, pozwalającej wprowadzić innowacyjne modele biznesowe umożliwiające uzyskanie dodatkowych strumieni przychodów oraz praca nad siecią nowej generacji (model przedsiębiorstwa Brand – Idea – Consumer). W praktyce, oznacza to wyjście z pozycji operatora infrastruktury (tzw. dumb pipe) i współpracę z graczami internetowymi zwanymi Over-The-Top (OTT). Konieczna jest również intensywna praca nad jakością usług, nie tylko pod względem wskaźników jakościowych (ang. QoS – Quality of Service), ale także konfrontacja z trudno mierzalnym efektem wywieranym na użytkowniku końcowym (ang. QoE – Quality of Experience).

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?