W przeprowadzonym w tym tygodniu spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele [b]SES Astra[/b], grupy [b]Eutelsatu[/b], [b]TTcomm[/b], [b]Astri Polska[/b], [b]Avanti[/b], [b]ESOA[/b] (organizacja branżowa operatorów satelitarnych). Stronę publiczną reprezentowali przedstawiciele [b]Urzędu Komunikacji Elektronicznej[/b] oraz [b]Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji[/b]. W animację wydarzenia zaangażowana jest [b]Mazowiecka Agencja Rozwoju[/b].

Operatorzy sieci sateliatrnych szukają sposobu na upowszechnienie swoich rozwiązań w dziedzinie szerokopasmowego dostępu do internetu i poszukują partnerów handlowych. Jedną z tenedncji tego środowiska jest promowanie technik satelitarnych, jako metody dostępu na obszarze białych plam telekomunikacyjnych. Środków na sfinansowanie zestawów abonenckich można poszukiwać w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 8.3 i 8.4, jak również w budżetach samorządów zainteresowanych współfinansowaniem usług dostępowych dla swoich mieszkańców.

– W programie Innowacyjna Gospodarka 8.4 nie było dotychczas wskazanych technik satelitarnych jako dostępnych i punktowanych rozwiązań. MSWiA powinno określić kryteria, kiedy można korzystać z usług satelitarnych, aby w przyszłości nie kolidować z prawem. Wskazane jest tutaj powielenie zasad z innych krajach członkowskich UE z zaadoptowaniem do krajowego rynku – brzmi jedna z konkluzji spotkania.