UKE planuje zaabonować do końca trwania umowy maksymalnie do 200 kart SIM dla usług głosowych (dzisiaj używa 168) i maksymalnie 50 kart do usług transmisji danych (dzisiaj używa 22). Wraz z nimi operator będzie musiał dostarczyć do 200 telefonów komórkowych. Osiem kart SIM zainstalowanych będzie w bramce GSM.

Ponadto UKE oczekuje zestawienia łącza ISDN 30B+D, które połączy jego centralę bezpośrednio z siecią komórkową wykonawcy, umożliwiając wykonywanie połączeń z telefonów stacjonarnych Urzędu. UKE przewiduje łączny wolumen ruchu w okresie trwania umowy na 1,036 mln min M2M oraz 588 tys. min F2M przez bramkę GSM oraz łącze ISDN.

[link=http://www.uke.gov.pl/_gAllery/31/55/31555/SIWZ-_sprawa_BAK-WZP-231-28-10.pdf]Przetarg na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM (SIWZ)[/link]