[b]Ministerstwo Infrastruktury[/b] rozesłało do organizacji gospodarczych związnych z rynkiem telekomunikacyjnym [link=http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/32/10322/rozporzadzenie_MI_zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_wysokosci__sposobu_ustalania__terminow_i_sposobu_uiszczania_rocznej_oplaty_telekomunikacyjnej-1.pdf]projekt rozporzędzania ustalającego wysokość opłaty telekomunikacyjnej na 2011 r.[/link] Kolejny rok z rzędu opłata została ustalona na maksymalnie dopuszczanym przez prawo poziomie 0,05 proc. przychodów operatorów zobowiązanych do uiszczania opłaty. Obowiązek taki spoczywa na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, których roczne obroty wynoszą co najmniej 4 mln zł. [link=http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/32/10323/Uzasadnienie_do_projektu_-_16.09.2010.pdf]Według danych UKE w 2009 r. na rynku było 125 takich przedsiębiorców.[/link]

Jak podaje Ministerstwo w 2008 r. ich łączne przychody wyniosły 42,975 mld zł, a w roku 2009 r. – 41,935 mld zł. Pół procenta od tych przychodów stanowi kwotę 20-22 mln zł, podczas gdy budżet [b]Urzędu Komunikacji Elektronicznej[/b] oraz Ministerstwa Infrastruktury przeznaczony na realizację zadań związanych z łącznością w tym roku ma wynieść ok. 30 mln zł.

Opłata telekomunikacyjna jest wyliczna według wzoru, którego zmienne stanowią: przychody operatorów zobowiązanych oraz wydatki instytucji właściwych dla rynku telekomunikacyjnych. Ministerstwo co roku określa ją rozporządzeniem.