Netia złożyła najlepszą ofertę (nie miała konkurentów) w otwartym przetargu ogłoszonym przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na dzierżawę łączy umożliwiających transmisję danych pomiędzy budynkami należącymi do tej instytucji w Krakowie.

W ramach zlecenia operator m.in. połączy sieci lokalne klienta wysokowydajną siecią rozległą WAN (w technologii MPLS), poprzez wydzielenie sieci prywatnej VPN we własnej sieci. Wartość kontraktu wynosi 1,55 mln zł brutto. Będzie obowiązywał trzy lata.

Budżet przygotowany przez małopolski NFZ na to przedsięwzięcia miał wartość 2,23 mln zł netto.