Polkomtel i Polska Telefonia Cyfrowa uzyskały do końca tygodnia prolongatę na decyzję ustalającą stawki MTR w ich sieciach od lipca 2011 r. Podczas, gdy konkurencyjna PTK Centertel zgodziła się na wycofanie spraw sądowych o dawne decyzje MTR i uzyskała decyzję o stawkach 15,20 gr. za minutę w ramach porozumienia: wolniejszy spadek MTR za inwestycje, Polkomtel i PTC na wycofanie spraw do tej pory zgodzić się nie chcą.

Ich porozumienie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej zablokowała Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, która oczekuje wycofania spraw, stanowiących istotne ryzyko prawne dla jej członków. UKE sygnalizował, że  uzna protest i wyda dla PTC i Polkomtel decyzję MTR, nie uwzględniającą warunków porozumienia, ze stawkami 9,66 gr. za minutę od lipca br. To groziłoby Polkomtelowi i PTC asymetrią rozliczeniową z Centertelem na poziomie 157 proc.

Według nieoficjalnych i zgrubnych wyliczeń, mogłoby to kosztować każdego z operatorów dodatkowe 4-5 mln zł miesięcznie negatywnych rozliczeń z Centertelem, która i tak ma już dzisiaj dodatni bilans z dwoma wielkimi konkurentami z powodu korzystnej asymetrii ruchu telekomunikacyjnego.

Według nieoficjalnych informacji jednak i PTC, i Polkomtel szukają możliwości porozumienia i wycofania spraw sądowych, zgodnie z oczekiwaniami KIGEiT. Oficjalnie obie firmy jednak uważają, że UKE powinien wydać bez żadnych warunków decyzję MTR taką samą, jak dla Centertela, ponieważ wnioski wszystkich operatorów były niemal identyczne i analogiczna treść ich ustaleń z UKE. Urząd popiera jednak stanowisko KIGEiT.