5,9 mln zł za kontrakt na dostawę usług telekomunikacyjnych dla operatora systemu przesyłu paliw gazowych w Polsce (100 proc. własność Skarbu Państwa) zainkasują Polkomtel i grupa Telekomunikacji Polskiej. Oba kontrakty realizowane będą przez 48 miesięcy.

Polkomtel dostarczy Gaz-Systemowi usługi telefonii komórkowej, na który składają się m.in. dostawa terminali, połączenia głosowe, dostępu do internetu, transmisja danych, jak również skonfigurowanie ośmiu traktów 30B+D łączących sieć wewnętrzną Gaz-Systemu z infrastrukturą dostawcy. Polkomtel zainkasuje 3,3 mln zł.

Grupa TP – PTK Centertel w konsorcjum z Telekomunikacją Polską – będzie świadczyć Gaz-Systemowi usługi telefonii stacjonarnej oraz komutowanej transmisji danych. Zainkasują 2,6 mln zł.

Polkomtel miał jednego konkurenta w staraniach o realizację kontraktu. Konsorcjum Centertela i TP nie miało żadnego.