Jak poinformowało nas Ministerstwo Finansów wczoraj formalnie uruchomione zostały rezerwy na wypłatę zaliczek potrzebnych do finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.4.

– Ministerstwo Finansów sukcesywnie, na bieżąco realizuje przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wnioski na środki wypłacane przedsiębiorcom na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.4. Ostatnią decyzję o uruchomieniu środków MF wydało 25 maja br. Po otrzymaniu decyzji (przekazano ją drogą pocztową oraz faksem) dysponenci mogą się ubiegać o fizyczne przelewy – informuje MF.

Pomiędzy resortem finansów a beneficjentami pośredniczy, poza MRR, jeszcze MSWiA oraz Władza Wdrażająca Programy Europejskie. Procedury więc jeszcze potrwają.

Na łamach rpkom.pl opisywaliśmy problemy operatorów, którzy nie moga rozpocząć zgodnie z harmonogramem realizacji projektów inwestycyjnych z powodu opóźniającej się wypłaty zaliczek.